U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

1-89 Kinderboeken
Resultaten

veiling / 11 juni 2013
[1 - 10] [11 - 21] [22 - 31] [32 - 41] [42 - 51] [52 - 61] [62 - 71] [72 - 81] [82 - 89]
kavel: 42
A.B.C. De poes gaat meê; De hond blijft thuis; - Piep, zeî de muis in 't vóórhuis!
-Door P. Louwerse. Schoonhoven, S. & W.N. van Nooten, z.d. (±1890), 12 p., 6 gekleurde gelithogr. platen, elk met 4 vouwbare flapjes, orig. gelithogr. kart. band, klein 4to.-

verkocht € 270.00
kavel: 43
's Menschen begin, midden en einde.
-Door Petronella Moens en W.H. Warnsinck. Amst., Ten Brink & De Vries, 1824, (2),X,68 p., gegrav. titelpag., 26 gegraveerde platen met onderschrift, orig. kart. uitgeversband.-

verkocht € 60.00
kavel: 44
De partij van Fidel en Fidelia.
-Door Agatha (=Reinoudina de Goeje). Rott., J.G. Robbers, z.d. (ca. 1870), 6 p., 5 gekl. gelithogr. platen, waarvan 1 dubbele pagina, orig. gelithogr. omslag, 4to. (Inhoud los in de band. Enkele kleine reparaties. Rug gerepareerd. Prachtige platen van honden die zich gedragen en kleden als mensen). + Dappere Kerels. E. Heimans. Amst., H.J.W. Becht, z.d. (ca. 1895). 3de ed., 14 p. fraaie gelithogr. illustraties in kleur, orig. gelithogr. omslag, oblong 4to. + Oude Getrouwen/ 't Is Lang Geleden. H. Blaauw. Alkmaar, Kluitman, z.d., 2 delen, ills. Nelly Spoor, orig. unif. halflinnen, folio.-

verkocht € 100.00
kavel: 45
Ich kann schon Englisch! Ein Büchlein um spielend Englisch zu lernen.
-/ Ich kann schon französisch! Ein Büchlein um spielend französisch zu lernen. Door Marie Schroeder/ Helene Schaupp-Horn. Esslingen u. München, J.F. Schreiber, z.d. (ca. 1915), 2de/ 6de ed., 2 delen, (4),32/ (4),32 p., vele (kleuren) illustr. L. Meggendorfer, orig. unif. halflinnen.-

verkocht € 70.00
kavel: 46
De wegen des levens, of de vraag: Welk beroep wilt gij kiezen?
-Voogden. Door A. Fokke Simonsz. Amst., J. van der Hey, 1809, VIII,278 p., gegrav. titelpag., 9 -gedaan aan alle aankomende Jongelingen en Toegewijd aan alle Ouders. gegrav. platen, latere halfperkamenten band (eerste paar katernen met zeer vage watervlek in onderste marge. Mooi exemplaar in fijne halfperkamenten band). + De Keus uit twaalf ambachten, ter vermijding van dertien Ongelukken. Amst., G. Portielje, z.d. (1829), VIII,107 p., 12 handgekl. gegrav. platen van ambachten (o.a. schoenmaker, witwerker, smid, wagenmaker etc.), orig. uitgeversband. Met schoolprijs.-

verkocht € 110.00
kavel: 47
Sprookjes uit Duizend en een Nacht
-C. Broers de Jonge. Met het verhaal 'Alladin en de Wonderlamp'. Uitg. onbek. 12p. ca. 1910. Met fraaie platen waarvan vijf gekleurd. Iets vuile kaft, verder net ex.+ De Ark van Noach. Met rijmpjes van Oom Kees. Amsterdam, H.J.W. Brecht. 14p. ca. 1895. Met veel prenten waarvan vier in kleur. Ezelsoren kaft, verder net ex. -

verkocht € 70.00
kavel: 48
Aan de vrolijke bloesemknopjes der menschelijke maatschappij.
-Door Petronella Moens. Amst., Schalekamp & Van de Grampel, 1816, 128 p., 6 handgekl. gegrav. platen, orig. kart. uitgeversband, 12mo.-

verkocht € 100.00
kavel: 49
De kinderen zoo als zij zijn; of gezellig en nuttig onderhoud voor de jeugd.
-T. van Spall. Den Haag, A. Kloots, 1835, VIII,110,(1) p., 4 handgekl. gegrav. platen, orig. kart. uitgeversband. (Dit exemplaar gegarandeerd door de uitgever, de drukker en op elke plaat door de graveur. Bijvoorbeeld uitgever A. Kloots: "De Ondergeteekende verklaart dat dit werkje in zijnen alhier ter stede gevestigden Boekwinkel wordt uitgegeven en gedebiteerd (...)".) + Welke kunstjes Kardoes al deed. Een geschenk voor lieve kleinen. Amst., J. Vlieger, z.d. (ca.1873), 28 p., 8 handgekl. gelithogr. platen, orig. pap. omslag van uitgever J. Vlieger, klein 8vo (omslag los). + Och wat Lieve Prentjes. Een Geschenkje van Elise [van Calcar]. Gouda, G.B. van Goor, z.d. (1879), 32 p., 6 gelithogr. platen, orig. gelithogr. omslag. (totaal 3)-

verkocht € 110.00
kavel: 50
Lentebloemtuiltje, bevattende aangename en nuttige mengelingen, in poëzij en proza (...).
-Amst., H. Gartman, z.d (ca. 1815), 78,(2) p., 6 handgekl. gegrav. platen, orig. kart. uitgeversband, 12mo.-

verkocht € 90.00
kavel: 51
Meadowsweet Farm. Father Tuck's Panorama with Movable Pictures.
-London/ Paris/ New York, Raphael Tuck & Sons Ltd., z.d. (ca. 1920), 4 bladen (los) in chromolithogr. met 15 losse dierfiguren (4 hoofden ontbreken), 3 tekstpag., laatste pag. bestaat uit etui en instructies.-

verkocht € 100.00
[1 - 10] [11 - 21] [22 - 31] [32 - 41] [42 - 51] [52 - 61] [62 - 71] [72 - 81] [82 - 89]