U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1450-1531 Oude Boeken - Topografie
Resultaten

veiling / 7 mei 2014 Zitting II
[1450 - 1459] [1460 - 1470] [1471 - 1481] [1482 - 1491] [1493 - 1505] [1506 - 1515] [1516 - 1525] [1526 - 1531]
kavel: 1506
Voyage à la Cochinchine,
-par les îles de Madère, de Ténériffe et du Cap Verd, le Brésil et l`île de Java (...) par John Barrow (...) traduits de l'Anglais (...) par Malte-Brun. Collection de planches. Paris, F. Buisson, 1807, letterdruk titel en index en 18 gegraveerde platen, contemporain halflinnen, folio.-
€ 400 - € 800
kavel: 1507
[Historie] De Beroerte en Afval van Messina en wederspalte der Messinesen
-Nevens een pertinent verhael van de Beroerte tot Bourdeaux. Die geweest is in 't jaer 1653. t'Amsterdam, Jan Claesz ten Hoorn en Jan Bouman, 1676-

verkocht € 100,00
kavel: 1508
Narichten betreffende de ontdekking van Amerika in de tiende euw
-Naar het Deensche van Carel Cristiaan Rafn door Montanus Hettema, Leeuwarden, L. Schierbeek, 1838-

verkocht € 60,00
kavel: 1509
De Stad Leiden. Album
-Bevattende eenige afbeeldingen der voornaamste hoofdgebouwen en fraaiste gezigten in en nabij de stad Leiden. G.J. Bos, P.W.M. Trap. Met bijschriften door A. Montagne Jz. Eerste serie-

verkocht € 125,00
kavel: 1510
[Rome]. Roma. Die Denkmale des christlichen und des heidnischen Rom in Wort und Bild.
-Door P.A. Kuhn. Einsiedeln, New York, Cincinnati en St. Louis, C. & N. Benzinger, 1878, 568 p., 690 houtgravures/ litho's (ills. en platen), vergulde marokijnen band, goud-op-snee, quarto.-
€ 30 - € 60
kavel: 1511
Curieuse Aenmerckingen Der bysonderste Oost- en West-Indische Verwonderens-waerdige Dingen;
-Nevens die van China, Africa, en andere Gewesten des Werelds (...). Door S. de Vries. t'Utrecht, by Johannes Ribbius, 1682, 4 delen, (32),(56),496,(36); (4),497-1328,(48); (6),259,(1),602,(52); (8),603-1528,(56) p., met 4 gegr. frontispieces, 13 (van 14) uitslaande gegr. kaarten en 56 (van 61) deels uitslaande gegr. platen door Romeyn de Hooghe, 19de eeuws uniform leer in antieke stijl, platten en ruggen verguld, ruggen met titelschildje, 4to.-

verkocht € 550,00
kavel: 1512
Rademaker, Abraham. Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier Den Amstel (samengebonden met 5 andere beroemde prent-werken uit de 18e eeuw)
-... l'Arcadie Hollandoise ... Amsterdam, Leonardus Schenk, 1730, titel met zicht op Amsterdam gezien vanaf de Amstel. (2) Brouerius van Nidek, Matthaeus en Daniel Stoopendaal. Het verheerlykt Watergraefs- of Diemers-Meer, by de stadt Amsterdam, Les Délices du Watergraefs- ... Amsterdam, Andries en Hendrik de Leth, 1725. (3) Rademaker, Abraham (en Gysbert Tysens). Spiegel van Amsterdams Zomervreugd, ... Miroir des delices dans la belle saison ... Amsterdam, Leonardus Schenk, [1728]. (4) Rademaker, Abraham (en Gysbert Tysens). Hollands Tempe Verhérelykt,... L Hollande en tout son éclat ... Amsterdam, Leonardus Schenk, [1728]. (5) Brouerius van Nidek, Matthaeus en Hendrik de Leth. Het zegenpralent Kennemerlant .... Andries en Hendrik de Leth, [1729-1732], 2 delen met 2 gegraveerde frontispices en (6) [Bruin, Claas en Daniel Stoopendaal]. de Vechtstroom van Utrecht tot Muiden,... Les Délices de la riviere de Vecht ... Amsterdam. H. Gartman, W. Vermandel en J. Smit, 1791-

verkocht € 4400,00
kavel: 1513
Beschryving der Stadt en Lande van Breda
-Behelzende de oudheid van het graafschap Stryen (..) mitgaders de opkomst en eerste beginselen der Stadt Breda (..) alsmede een nauwkeurige en beknopte beschryving van het Landt van Breda door Thomas Ernst van Goor, Den Haag, Jocobus vanden Kieboom, 1744-

verkocht € 500,00
kavel: 1514
Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel
-Vertonende alle deszelfs lustplaatzen, herenhuizen en dorpen; Zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot (..), l'Arcadie Hollandoise (..) door Abraham Rademaker, Amsterdam, Leonardus Schenk, 1730-

verkocht € 600,00
kavel: 1515
Histoire des Provinces Unies des Pais-Bas
-Depuis la naissance de la republique jusqu'a la Paix d'Utrecht et le Traité de la Barriere conclu en 1715, avec les principales medailles et leur explication, [Jean] Le Clerc, Amsterdam, Zacharias Chatelain, 1728-1737, 4 delen in 2 banden.-
€ 400 - € 800
[1450 - 1459] [1460 - 1470] [1471 - 1481] [1482 - 1491] [1493 - 1505] [1506 - 1515] [1516 - 1525] [1526 - 1531]