U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

771-839 Varia
Resultaten

veiling / 9 juni 2015
[771 - 780] [781 - 790] [791 - 800] [801 - 810] [811 - 821] [822 - 831] [832 - 839]
kavel: 822
Cas Oorthuys: Kinderpostzegels-en wenskaarten Hollands Glorie
-Complete set van kaarten met de postzegel, met eerste-dag stempel. In lijst. -

verkocht € 100,00
kavel: 823
Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd, 15 Juni 1883-1908
-Rotterdam, Rotterdamsche Lloyd [1908], oblong (19,5 x 24,5 cm.), half-linnen, voorplat met titel en illustratie, schutbladen met bloemmotief, ongepagineerd en geïllustreerd met fotografische afbeeldingen (schepen, interieur, bouw en dekplannen). Goed ex.-
€ 60 - € 120
kavel: 824
Tekeningen-album met 54 tekeningen in diverse technieken,
-gedateerd "2/10 1841" tot "'68", ca. 10 x 15 tot volledige pagina (22 x 30 cm.), contemporain linnen, oblong 4to.-

verkocht € 800,00
kavel: 825
[Cartografie] Friesland facsimile uitgaven
-De stadsplattegronden van Jacob van Deventer, map 4, Nederland, Friesland, Koeman, Visser, Robas B.V., Landsmeer, 1992. De Robles Atlassen, Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden, 1998, alleen de portfolio met de platen. Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, Schotanus, Menso Alting, Halma 1718, T.O.T. Amsterdam, De Tille. Leeuwarden, 1970. Toegevoegd: Blaeu's Atlas van de Nederlanden, Orbit, Amsterdam, 1973. Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Bourgondische tijd, Martinus Nijhoff, 1915 en Geschiedkundige Atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart, I. Het bisdom Utrecht, Martinus Nijhoff, 1914.-

verkocht € 130,00
kavel: 826
[Cartografie] Noord-Nederland
-Grote Historische Provincie Atlas, Friesland 1853-1856, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992. De bodem van Friesland, Bodemkartering Wageningen, 1971. Lytse Schotanus Atlas, Fryske Akademy, Ljouwert, 1967. De bodem van Drente, Wageningen, 1967. Foto-Atlas Drenthe, Robas/Topografische dienst, Emmen. 1990. De atlas van Huguenin, versafelt, Schroor, Heveskes, Groningen, 2005. De bodem van Groningen, Wageningen, 1965. Oud Groningen, Stad en Lande, Peters, Groningen, 1973. Landschapsbeeld in de provincie Groningen, Dienst R.O. Groningen, 1991. Hoogtelijnen Provincie Groningen, 1990. De kaarten van Groningerland, Vredenberg-Alink, 1974. De Atlas van Kooper. Bedum, 2003 en De Hottinger-atlas van Noord-Nederland, Heveskes, Groningen, 2003.-

verkocht € 95,00
kavel: 827
[Geneeskunde. Bijzonder exemplaar over tuberculose] Verslag van de Staatscommissie
-ingesteld bij Koninklijk Besluit van 3 juli 1918, No. 25 tot Voorlichting over wettelijke maatregelen tot bestrijding van de tuberculose en over de beste wijze van bestrijding dier ziekte. Den Haag, Gebrs. J. & H. van Langenhuysen, 1922, XV,(1),300 p., met (uitslaande) tabellen en diagrammen, oorspronkelijk goudgeletterd vol marokijn, folio (top van de rug licht beschadigd).-
€ 60 - € 120
kavel: 828
[Facsimile] Middelnederlandsch Woordenboek.
-Deel I-XI (I-IX: Woordenboek; X: Tekstcritiek & Bouwstoffen; XI: Aanvullingen en Verbeteringen op het Gebied van Dijk- en Waterschapsrecht, Bodem en Water, Aardrijkskunde, enz.). Verwijs, Dr. E.; Verdam, Dr. J. 's-Gravenhage, Nijhoff 1885-1941, 1952. Fotomechanische herdruk 1990-1991, Flandria Nostra, Zetelgem. 11 delen in 11 half kunstleren rode banden. Mooie complete set.-
€ 200 - € 400
kavel: 829
Corpus van Middelnederlandse teksten tot en met het jaar 1300
-Maurits Gysseling, Willy Pijnenburg. Complete set bestaande uit Reeks I: Ambtelijke Bescheiden; deel I-IX. Reeks II: Literaire Handschriften; deel I-VI. s-Gravenhage, Leiden, 1977-1987. 15 delen. Deel I-IV: Teksten van oorkonden, keuren, rekeningen, goederenlijsten etc. van 1210 tot en met 1300. Deel V-IX: Indices (retrograad, naar woordfrequentie en -lengte). I: Literaire Fragmenten; II: Der Naturen Bloeme; III/IV: Rijmbijbel (Tekst en Indices); V: Sente Lutgart; VI: Sinte Lutgart /Sinte Kerstinne & Nederrijns Moraalboek. Bouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse Taal.-
€ 75 - € 150
kavel: 830
[Bibliografie-Handschriften]
-Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d'Utrecht et de Liège, Hilversum, 1993 (2 delen) + Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Deel I t/m VIII in 10 banden, Hilversum, Verloren 1994-2001. Mooie set.-

verkocht € 75,00
kavel: 831
[Bibliografie-Handschriften] Naslagwerken
-Catalogus van de liturgische handschriften van de Koninklijke Bibliotheek, 1988. Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, 1984. Manuscripta Canonistica Latina, Nijmegen, 1989. Medieval manuscripts for mass and office, Andrew Hughes, Toronto, 1995. 4 delen uit de Miscellanea Neerlandica m.b.t. Middeleeuwse religieuse handschriften en 14 andere alle m.b.t. handschriften uit stedelijke of universiteitscollecties.-

verkocht € 80,00
[771 - 780] [781 - 790] [791 - 800] [801 - 810] [811 - 821] [822 - 831] [832 - 839]