U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / 17 mei 2017 / 1900-1999 WOII
[1909] [1910] [1913] [1914] [1916]
kavel: 1913 verkocht € 850.00

[N.S.B.] Weerafdeling. Lot van 14 getypte/ gestencilde stuks correspondentie op 18 bladen

Grotendeels gedateerd 1940-1941, alle A4-formaat en (op één na) met het algemene N.S.B.-logo (4x) of het logo van de Weerafdeling (9x), met meegestencilde/ originele handtekeningen van Algemeen Commandant (A.J.) Zondervan (4x), de Heerbanleiders H.C. van 't Hof (3x) en J.E. Feenstra, Q.W.A. Bleys, F.G.C. van der Post en anderen (enkele geperforeerd).
Betreft o.a.: (1) Getypt briefje aan Feenstra, Harting en Hansen, ondertekend in pen door Bleys en gedateerd "Leiden, 13 nov. 40" als begeleidend schrijven ("deze voor my vervelende kwestie") bij een (óók door Bleys ondertekende) gestencilde kopie van een brief die hij eerder aan Van 't Hof had gezonden. De brief aan Van 't Hof betreft de nieuwe indeling der A.W.A. Ban Zuid-Holland; (2) Gestencild bericht ("Order No. A./or. 39") van H.C. van 't Hoff aan "Alle Heerban-, Banleiders en spoedshalve alle Vendelcommandanten", gedateerd "Utrecht, 23 Bloeimaand 1941": "Met ingang van heden, is het alle weermannen verboden eenigerlei actie tegen joden te ondernemen. (...) In den vervolge wenschen de Duitsche Autoriteiten het nemen van maatregelen tegen joden en de controle daarop voor zich te behouden." (met Duitse vertaling in potlood onderaan); (3) Getypt briefje aan de Districtsleider van District 24 Zeestraat Den Haag, ondertekend in pen door J.E. Feenstra, gedateerd "'s-Gravenhage, 12 Grasmaand 1941", als begeleidend schrijven bij een gestencilde lijst (2p. met 70 namen) "Wijzigingen kader WA Heerban 's -Gravenhage"; (4) Gestencilde brief aan Heerbanleiders , Banleiders etc. ("op 3 achtereenvolgende appèls voor te lezen"), ondertekend in rood (stempel?) door Zondervan, gedateerd "Utrecht, 3 Zaaimaand 1940", waarin wordt bepaald dat twee officiële wolfsangel-insignes niet meer gedragen mogen worden (losse wolfsangels nog wel), met een uitgebreide aantekening in pen op recto en verso door Feenstra (?); (5) Gestencild bericht ("Order No. P/22") aan alle "Voorl. commdt." van de (A.)W.A., door Van 't Hoff, ongedateerd (begin oktober 1940), met de tekst van de verklaring van niet-Joodsche afstamming die alle aspirant-leden zullen moeten ondertekenen, met onderaan een aantekening in pen met paraaf van Feenstra (?) gedateerd 4 oct. 1940 en een getypt bijschrift met monogram "W.S." in pen; (6) "Kasverslag over de maand September 1940". Voorgedrukt formulier, ingevuld met typmachine, gedateerd "Den Haag, 5 October 1940", met pen ondertekend door Banleider Feenstra en Ban-Administrateur M.A. van Ellinkhuizen (totaal 14 items).
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS