U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / 17 mei 2017 / 1900-1999 WOII
[1910] [1913] [1914] [1916] [1917]
kavel: 1914 verkocht € 600.00

[N.S.B.] Collectie van 28 getypte/ gestencilde brieven,

alle met het logo van de N.S.B. in de bovenmarge, gedateerd 1937-1944, ondertekend in pen of met gestencilde handtekening, enkele met stempel van de Secretaris-Generaal (C.J. Huygen) met datum van binnenkomst, bijna alle A4-formaat (3x A5), sommige bestaande uit meerdere bladen (sommige geperforeerd).
Bevat o.a. (1) Een brief van 3 kantjes aan de Secretaris-generaal door A.B. Momming (?), Districtsvertegenwoordiger Arbeidszaken en Sociale Aangelegenheden in District 12, over maatregelen door zijn afdeling genomen inzake tewerkstelling van werkloze WA-leden; (2) Een eervol ontslag voor B.R. Kremer als Kringsecretaris; (3) Een manende, ongedateerde brief aan gemeentepersoneel waarin wordt geëist de doelstellingen van de N.S.B. te onderschrijven, met uitnodiging voor een openbare vergadering, met stempel van de St. Jozefschool te Soest en [doorgestreepte] datum in pen 1 mei 1942, ondertekend in druk door Groepsleiders H.W. van Veen en W. van der Leck; (4) Een gestencilde, met schrijfmachine aangevulde aankondiging van een verplichte, geüniformeerde bijeenkomst op 5/6 april te Utrecht [een soort heiweekend], gericht aan de Heerbanleiders door Secretaris-Generaal C.J. Huygen, gedateerd 29 maart 1941, met het programma van de twee dagen; (5) Gestencilde, met schrijfmachine verder ingevulde brief aan J.E. Feenstra, waarin hem wordt gemeld dat er een hotelkamer (te delen met J. Steenbeek) voor hem is gereserveerd i.v.m. de bij 4 genoemde bijeenkomst van 5/6 april, ondertekend in potlood door Hoofd Afd. Algemeene Zaken, De Blocq van Scheltinga, gedateerd 31 maart 1941; (6) "Voorschrift No. 43. Inzamelingen en verlotingen door den jeugdstorm". Gestencilde brief aan Districtsleiders, Kringleiders en Groepsleiders, waarin het de Jeugdstorm wordt verboden bij bijeenkomsten inzamelingen of verlotingen te organiseren, gedateerd 1 oktober 1943, ondertekend in druk door de gemachtigde van de Leider voor de Financiën, F.W. van Bilderbeek; (7) Getypte brief aan Van Geelkerken, gedateerd 13-11-1940 en ondertekend in pen door het Hoofd van de Afdeeling Centr. Inlichtingendienst M.E. Huismans (?), waarin Kameraad Paes via via wordt verraden omdat hij "verhalen [heeft] gedaan over groote meeningsverschillen en oneenigheid tusschen den Leider en Rost van Tonningen"; (7) Gestencilde uitnodiging voor het blijspel "Eindelijk... Werk!" door Toneelgroep "De Voortrekkers", aan "Den Heerbanleider der W.A. en echtgenote" (Feenstra?) gezonden door C.E. Brugman, met als bijlage 2 stuks toegangsbewijzen [niet aanwezig] (met potloodnotitie "3x extra aangevraagd"); (8) "Voorschrift No 40." Gestencild voorschrift voor 21 afdelingen, leiders en redacties, door Secretaris-Generaal Huygen, betreffende het gebruik van het woord "Leider" (met hoofdletter, alleen voor de Leider der Beweging) en "leider" (met kleine letter en steeds met toevoeging van de functie); (9) Getypte brief aan C.J. Huygen door W.L.Z. v.d. Vegte en door hem in pen gesigneerd, gedateerd 10 januari 1942, over een dienstorder van de PTT waarin het verbod op het dragen van N.S.B.-insignes in de dienst te dragen wordt opgeheven, als begeleidend schrijven bij een exemplaar van de gepubliceerde dienstorder zelf (totaal 28).
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS