U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1288-1449 Nederlands-Indië. Collectie Hijmans deel I
Resultaten

veiling / Veiling 18 deel 3 Nederlands-Indië, Azië, Fotografie en Kunst
[1288 - 1297] [1298 - 1308] [1309 - 1318] [1319 - 1330] [1331 - 1340] [1341 - 1350] [1351 - 1361] [1362 - 1371] [1372 - 1381] [1382 - 1391] [1392 - 1401] [1402 - 1411] [1412 - 1421] [1422 - 1431] [1432 - 1441] [1442 - 1449]
kavel: 1372
Landschappen en volkstypen van Nederlandsch-Indië.
-Haarlem. H.D. Tjeenk Willink. 1883. 8vo, linnen, titel op rug in goudopdruk, voorplat met titel in goudopdruk en typografische illustratie in zwart. Niet gepagineerd, 129 staalgravures, band met kl. imp., een paar gravures met vlekjes; verder een zeer goed ex. + Bijdragen tot de Taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië (...) ter gelegenheid van het zesde internationale congres der orientalisten te Leiden. Den Haag. Martinus Nijhoff. 1883. Compleet met tabellen en kaarten. +-

verkocht € 220,00
kavel: 1373
[Convoluut Java] Geschiedenis der Nederlanders op Java
-M.L. van Deventer. [2 delen]. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink. 1886-'87. (3),328 en (4),330 pp. + Studien over Inlandsche Huishouding in de Padangsche Bovenlanden. A.W.P. Verkerk Pistorius. Zaltbommel. Joh. Noman en Zoon. 1871 + Indische Schetsen. P. Heering. Leiden. E.J. Brill. 1886 +-
€ 70 - € 120
kavel: 1374
Tourism in the Netherlands Indies
-Tourism in Netherland India. The Travellers Official Information Bureau of The Netherlands Indies, Java. Nummer 1, 1935. Painting number + nr. 1, 1936. Surabay nummer, 28 pp., 4to, geniet + nr. 2, Volcanoes in java. 28 pp., 4to, geniet + nummers 3, 4 en 6, 1936 en nrs. 1 en 2 van 1937. Alle in nieuwstaat (totaal 8).-

verkocht € 120,00
kavel: 1375
Oud Batavia. Gedenkboek
-Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. Platen Album. G. Kolff & Co. Batavia. 1923 + De landsverzameling schilderijen in Batavia. J. de Loos-Haaxman. Leiden. A.W. Sijthoff. 1941 +-

verkocht € 50,00
kavel: 1376
Nederlandsch Indië Oud & Nieuw (1916-'21)
-Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène. 21 nummers. Eerste jaargang 1916, nr. 2, 3, 4, 6, 7, 9. 1917; nr. 5, 6, 9; 1919, nr. 10; 1919 (4e j.), nr. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11; 1921 (5e j.), nr. 10; 1921 (6e j.), nr. 6, 8, 10 (totaal 21).-
€ 60 - € 100
kavel: 1377
Coup d'Oeil Général sur les Possessions Neerlandaises
-dans l'Inde Archipélagique. C.J. Temminck. Leiden. A. Arnz & Comp. 1846-'47-'49. 8vo, 3 delen, opnieuw en uniform gebonden, linnen, titel op rug in goudopdruk, XXII,379; VIII,471 en VIII,418 pp., Temminck was aristocraat, zoöloog en directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Leiden. Standaardwerk. Zeer goede set (totaal 3).-

verkocht € 150,00
kavel: 1378
[Spraakkunsten. Alphabet]
-Maleische Spraakkunst van George Hendrik Werndlij (...) door C. van Angelbeek. Batavia. Ter Lands Drukkerij. 1823. 4to, half-linnen, VII,130,(5) pp. + Oud Javaansch Alphabet. Raden Adipati Ario Kromo Djojo Adi Negoro. Modjokerto. 1923 + Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeusch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn. R. Dozy. Den Haag. M. Nijhoff. 1867 + Het evangelie van Markus in het Tobasch. [H.N. van der Tuuk]. [gedrukt bij G.A. Spin & Zn. uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap]. Amsterdam. 1867 +-

verkocht € 50,00
kavel: 1379
K.N.I.L.
-Oost-Indische Krijgsgeschiedenis. Deel I + Deel IX + Atlas bij Deel IX. G. Nypels en W.J. Lucardie. De Koninklijke Militaire Academie. 1895 (1901) en 1913. 4to, halflinnen. Deel I met aantekeningen en wat slijtage aan rug, voorts goed. Compleet met alle kaarten + De Indische Oorlogen. Een boek ten dienste van den jongen officier en het militair onderwijs. Complete set in 2 delen + platendeel. K. van der Maaten. De Erven Loosjes/G. Kolff. 1896. Atlasdeel met 14 los gelithografeerde kaarten. Omslagen met stempel 'Bali Instituut', titel in handschrift. Schaarse set + Wachia, Taykong en Amir, of Het Nederlandisch-Indisch Leger in 1850. W.A. van Rees. H. Nijgh. 1859. Met 4 kaarten. Goed ex. + J.B. van Heutsz. Alex. L.J. Veen. 1e druk. Binnenwerk met roestvlekjes. Incl. 15 platen en 1 uitvouwbare kaart van Atjeh + Pengadjaran Theorie Boekwat recruut deri infanterie, (...). L.H. Berg. H. Buning. 1894. Aantekeningen op titelpagina - en Bundeling Indische Krijgskundige Vereeniging Wetenschappelijk Jaarbericht 1937 + 1938, samengebonden met 2 andere (totaal 10).-

verkocht € 130,00
kavel: 1380
Korps Mariniers + K.N.I.L.
-'Korte samenstelling van eenige voordrachten over tactiek'. Typoscript van Luitenant Bosch. 229 pp. In halfleer, met 9 platen + De Geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945. C.J.O. Dorren. M.C. Stok. 1948 + De viering van het driehonderdjarig bestaan van het korps mariniers. 64 pp., 4to, in linnen geb. + Wapenfeiten van het Nederl.-Ind. Leger. G.L. Klepper. 1899. 4to, in halfperkament geb. - en 8 andere (totaal 12).-

verkocht € 90,00
kavel: 1381
Mémoires sur la guerre de l'Ile de Java de 1825 à 1830
-Major F.V.A. De Stuers. Leiden. S & J. Luchtmans. 1833. Groot 4to, leer, titel op rug in goudopdruk, bordure op platten in goudopdruk, X,(1),226,(2) pp., 2 uitslaande kaarten, inclusief de grote randgekleurde overzichtskaart (62 x 128 cm.) en 3 met de hand bijgekleurde portretten, alle in litho. Het bijbehorende platendeel (12 platen) ontbreekt. Band met kleine imperfecties; verder een zeer goed ex. van deze schaarse uitgave.-

verkocht € 1100,00
[1288 - 1297] [1298 - 1308] [1309 - 1318] [1319 - 1330] [1331 - 1340] [1341 - 1350] [1351 - 1361] [1362 - 1371] [1372 - 1381] [1382 - 1391] [1392 - 1401] [1402 - 1411] [1412 - 1421] [1422 - 1431] [1432 - 1441] [1442 - 1449]