U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

350-360 Oude boeken voor 1600
Resultaten

veiling / Veiling 21, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
kavel: 350
Rerum Gestarum a Brabantiae Ducibus Historia
-conscripta per Adrianum Balandem, (Adriaen van Baerland) (...) Catalogus insignium oppidorum Germaniae inferioris. Antverpiae, Ioannes Gravius, 1551. (8), 109 pp. 8vo, in 17e-eeuwse leren band met vergulde rugversiering. Houtgravure op titelblad. -

verkocht € 150.00
kavel: 351
Loci Communes Rerum Theologicarum
-quae hodie in controversia agitandur, ad regulam, & consensum vere, catholicaeque Ecclesiae e S. Patrum sententiis consecti F. Joanne Hofmeistero Aug. aut. Ingolstadt, Alexander Weissenhorn, 1547. Eerste druk.-

verkocht € 300.00
kavel: 352
[Postincunabel. Boekband met wapenschild] Apparatus Latinae Locutionis
-Ex M.T. Cicerone, Caesare, Sallustio, Terentio, Plauto, ad Herennium, Asconio, Celso, ac de re rustica, per Bartholomaeum Riccium Lugiensem in suum ordinem descriptus. Sebastian Gryphius. Lyon, 1534. Eerste Lyonese druk. Rood-marokijnen band, goud-op-snee, titel op rug, voor- en achterplat met florale lijnbordure, de hoeken met typografische motieven en centraal het wapenschild van Ramiro de Guzman, hertog van Medina de las Torres, in goudopdruk. Schutbladen, titel met drukkersmerk, 847,(1),(61) pp. en een houtgravure op het laatste blad. Meerdere uitgewerkte kapitalen in houtsnede in de tekst. Schutbladen met sign. en kl. besch., laatste schutblad ontbreekt. Rug enigsz. loslatend met kl. besch., boekblok gebroken. Overigens een zeer goed ex.-

verkocht € 750.00
kavel: 353
[Postincunabel. Turkije] Symmachi cons. ro. Epistolae familiares,
-Item Laudini eouitis hierosolymitani in epistolas Turci magni traductio (...). Straatsburg, Ex officina Ioannis Schotti, 1510, (56) bladen, 19de-eeuws halfleer, 4to.-
€ 1000 - € 2000
kavel: 354
Het toonneel oft spiegel des aerdt-bodems,
-waer in te sien is een breede verhalinghe van des menschen catyuicheyt. Ghemaeckt int Latijn door P. Boaystuau alias Launay, nu eerst wt de Latynsch ende Fransoysche tale over gheset door Theodorum Kemp in onse Nederl. sprake. Met een corte verclaringhe vande subtylheyt ende weerdicheyt des mensche. Amsterdam, gedrukt te Leiden door H.L. van Haestens voor Z. Heyns, 1599, (156) bl., contemporain overlappend perkament, 12mo.-

verkocht € 400.00
kavel: 355
[Aristoteles. Fraaie renaissance boekband] D. Francisci Toleti (...) Commentaria,
-unà cum quaestionibus, in universam Aristotelis logicam. Multò accuratus (...) nunc denuò excusa. Lyon, A. Marsilius, 1579, 419,(5) bladen, met houtsnede drukkersmerken op de titel en (anders) aan het eind, enkele letterdruk illustraties, contemporain rijk blindgestempeld varkensleer over houten platten, beide platten met een gerolde marge met de vier evangelisten rondom een centraal geornamenteerd veld, geribde rug.-

verkocht € 330.00
kavel: 356
Vvtlegghinghe Ioannis Calvini op alle de sendbrieuen Pauli des Apostels:
-ende oock op den sendbrief tot den Hebreen. Met een schoon register. Gedruckt te Embden, by Gellius vander Erven, ende voleyndt by Willem Gailliart, anno 1566, (6),464 [= 462],(16) bl., met houtsnede drukkersmerk op de titel, houtsnede initialen, contemporain rijk blindgestempeld kalfsleer over houten platten, beide platten met 4 koperen hoekstukken met knoppen, centraal ruitvormig koperen knopje, koperen lijsten bij de scharnieren en klampstukken, folio.-
€ 1800 - € 3600
kavel: 359
[Boekband] Evangelicae Historiae Imagines
-Ex ordine Evangeliorum, quae toto anno in Missae Sacrificio recitantur, In ordinem temporis vitae Christi digestae. Hieronymus Natalis. Antwerpen, [Nutius], 1593. Nieuwere band, 27,5 x 19,5 cm., groen marokijn, rug en platten met titel, bordures en florale ornamenten in goudopdruk, schutbladen met florale ornamenten en binnenzijden voor- en achterplat met randbordure en typografische ornamenten in goudopdruk. -
€ 1400 - € 2400
kavel: 360
Cosmographie, oft beschrijvinghe der geheelder Werelt van Petrus Apianus,
-derdwerf nu ghecorrigeert van Gemma Frisio Mathematicien ende Doctoor in Medicinen. Metten Zeecompasse ende andere boecxkens byden selve[n] Gemma daer toegedaen. Gregorius de Bonte. Antwerpen, 1553.-

verkocht € 3500.00