U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

700-742 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Veiling 22, deel I Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[700 - 709] [710 - 719] [720 - 729] [730 - 739] [740 - 742]
kavel: 700
[Blaeu] Twee handgekleurde kaarten uit Le theatre du monde ou nouvel atlas,
-Amsterdam, W. en J. Blaeu, 1635: (1) Geldria ducatus, et Zutfania comitatus; (2) Tabula castelli ad Sandflitam (...). Beide kaarten 38 x 49,5 cm. en uniform ingelijst met de keerzijde met de Franse tekst zichtbaar (beide kaarten wat roestvlekkig/ gebruind). (totaal 2)-
€ 70 - € 140
kavel: 701
[Rotterdam] Lot van 8 gezichten w.v. 5 op Rotterdam: (1-3) Serie van 3 litho's,
-alle door H.W. Last, ca. 1850, alle ca. 22 x 30 cm. (inclusief versierde randen) en met Nederlands en Frans onderschrift, uniform ingelijst.-
€ 70 - € 140
kavel: 702
[Rotterdam] Complete set van 12 gezichten door Johannes de Vou (act. 1690-1705).
-Serie van 12 gegraveerde en geëtste randgezichten uitgegeven bij de grote plattegrond van de stad door Jonnes de Vou en Romeyn de Hooghe, waarvan de eerste druk verscheen in 1694, geletterd A-M, alle 18 x 24,5 cm., uniform ingelijst.-

verkocht € 350.00
kavel: 703
Het Verheerlykt Watergraefs- of Diemer-meer by de Stadt Amsterdam
-vertoont in verscheide vermakelyke gezichten van deszelfs lustplaatzen en landhuizen, hoven, tuinen, fonteinen, vyvers, gras- en bloemperken, gemeene en byzondere ryen wandel-weegen, Maliebaen, herbergen en bruggen, alle naar 't leven getekent door Daniel Stoopendaal. Matthaeus Brouerius van Niedek. Amsterdam, Andries en Hendrik de Leth, 1725. Folio, herbonden in modern half-leer met vergulde rugtitel, allegorisch frontispice door A. van Laan en I.W. Winter. Prenten door Daniel Stoopendael. (44) p., Caarte waar in vertoont werd de platte grond van de nieuwe plantage tussen de Heere gragt en de Muider Poort (...) 1682. Kaart van het Watergraafs of Diemer-Meer over de dubbele pagina, en 30 bladen met 60 afbeeldingen.-

verkocht € 300.00
kavel: 704
[Den Haag] Beschryving van 's Graven-Hage,
-behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister (...). Door Mr. Jacob de Riemer. Delft, R. Boitet/ Den Haag, Johannes de Cros, 1730/ 1739, 2 delen in 3 banden, (34),509; (2),511-946,(54); (10),520,78,(20) p., elk deel met titel in rood en zwart met gegraveerd vignet, deel 1a met gegraveerd frontispice, gegraveerde opdracht en 31 (van 32) (groot uitslaande/ dubbelp.) platen (incl. het grote, één meter brede profiel, uitslaande plattegronden etc.), deel 1b met 22 (uitslaande/ dubbelp.) platen, deel 2 met gegraveerde opdracht en 3 gegraveerde platen, contemporain rijk verguld (nagenoeg) uniform gemarmerd kalfsleer, de beide banden van het eerste deel met het wapen van Den Haag op beide platten, alle sneden verguld, folio.-

verkocht € 900.00
kavel: 705
[Den Haag] Le Bazar Royal de Mr. Boer à La Haye
-Par le Docteur Wap. La Haye, 1854, Belinfante Frères. Oblong, half-leer, geïllustreerde titel in litho op voorplat, geïllustreerde en gekleurde titel in litho door E. Spanier, 15 pp. tekst en 13 litho's waarvan een uitslaand, alle licht getint en hier en daar een extra handgekleurd detail. Rug licht besch., verder een zeer goed ex. van dit weinig voorkomende portret van de Koninklijke Bazaar in Den Haag. Franse tekst; onderschrift in het Nederlands en Frans.-

verkocht € 200.00
kavel: 706
[Brabant en Zeeland] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Tweede deel.
-Vervattende eene beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper Gelderland (...) [door Jan Wagenaar]. Amsterdam, I. Tirion, 1740, (10),608,(20) p., met gegraveerd frontispice, 3 groot uitslaande kaarten (o.a. van de Meierij van Den Bosch en de Baronie van Breda), 3 uitslaande profielen (o.a. op Bergen op Zoom), 4 uitslaande plattegronden (o.a. Den Bosch en Breda) en 2 andere uitslaande platen, modern linnen.-
€ 70 - € 140
kavel: 707
[Tirion] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel X en XI
-(1) Xde deel. Behelzende eene beschryving van den Tegenwoordigen Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Isaak Tirion, Amsterdam, 1738. Eerste druk. Perkament, blindgestempeld, geïllustreerd frontispice door J.C. Phillips met een historische kaart van de Nederlanden met de Wapens van de Zuid- en Midden-Nederlandse provincies, titelblad met vignetje en 4 deeltitels, (12),562 pp. + bladwyzer, 4 kaarten, 1 portret, 3 prenten en 7 plattegronden, alle in kopergravure waarvan de meeste uitslaand. (2) XIde deel. Vervattende eene algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's lands historie (...). Isaak Tirion, Amsterdam, 1739. Eerste druk. Perkament, blindgestempeld, allegorisch frontispice door J.C. Phillips, titelblad met vignetje en 5 deeltitels, (2),(24),638,(20) pp. + bladwyzer, 1 kaart, 6 prenten en 5 portretten.-

verkocht € 260.00
kavel: 708
[Tirion] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel XII
-XIIde deel; vervolgens de beschryving der Vereenigde Nederlanden; en vervattende byzonderlyk die der Generaliteitslanden, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland (...). Amsterdam, Isaak Tirion, 1740. Eerste druk.-

verkocht € 120.00
kavel: 709
[Tirion] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel XIII
-XIIIde deel. Vervolgende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en vervattende byzonderlyk die der Provincie Gelderland. Isaak Tirion, Amsterdam, 1741. Eerste druk.-

verkocht € 240.00
[700 - 709] [710 - 719] [720 - 729] [730 - 739] [740 - 742]