U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Veilingvoorwaarden

Veilingvoorwaarden


1. Het opgeld bedraagt 26% (incl. alle belastingen). Voor succesvolle biedingen via Invaluable.com worden 5% extra kosten in rekening gebracht. Paypalkosten/ creditcardkosten en/of andere kosten (bijv. verzendkosten) worden doorberekend aan de koper.

2. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen.

3. De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van redenen een bod te weigeren. Indien er na afloop van de veiling een geschil ontstaat over de verkoop van een lot, zijn de uitslagen zoals bijgehouden door het veilinghuis altijd bepalend.

4. Voor kunstwerken van nog levende kunstenaars of kunstenaars die niet langer dan 70 jaar geleden zijn overleden, worden bij 2500 euro of hogere opbrengst 4% extra kosten in rekening gebracht (in het kader van 'wet Volgrecht') over de hamerprijs plus opgeld.

5. De goederen worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij anders vermeld in de catalogus. Bij ernstige gebreken die niet in de catalogus vermeld staan, kunnen de objecten worden geretourneerd (met uitzondering van de kavels uit de afdeling ‘pakketten’ en de kavels waarbij als aanmerking W.A.F. staat vermeld). Dit dient uiterlijk een week na ontvangst te geschieden. Met latere reclamaties kan geen rekening worden gehouden. Voor de afdelingen kunst, grafiek en affiches gelden bovendien nog de volgende voorwaarden:
- Alle objecten in de veiling worden geacht naar eer en geweten te zijn omschreven. Omschrijvingen, evenals mondelinge mededelingen vóór of tijdens de veiling gedaan, geven echter niet meer dan een mening weer, en vormen op geen enkele wijze een garantie omtrent authenticiteit, datering, herkomst etc.
- Behoudens opvallende uitzonderingen wordt de staat van de kavels niet vermeld in de catalogus. Vermelding van enig gebrek impliceert niet de afwezigheid van andere. Ieder object wordt verkocht in de toestand waarin het zich bevindt op het moment van veiling. Aspirant-kopers dienen zich zelf tijdens de kijkdagen (evt. middels extra foto's) van de staat te vergewissen.
- Het risico van beschadiging van een gekochte kavel berust bij de koper vanaf het moment dat de
veilingmeester tijdens de veiling het bod van de koper als hoogste bod aanvaardt.
- Indien een koper binnen vier weken na de veiling ten genoegen van de veilinghouder kan aantonen dat een door hem aangekocht object een vervalsing is, wordt de koop ontbonden en de koopsom volledig gerestitueerd, mits het kavel wordt geretourneerd in de staat waarin deze werd verkocht.

6. De veilinghouder zal een opdracht van hen die de verkoop niet kunnen bijwonen zonder kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten gaat de eerste opdrachtgever voor. Opdrachten zonder limiet worden niet aanvaard. Schriftelijke biedingen zowel per telefoon als per email dienen voor 16.00 op de dag van de zitting aangeleverd te worden.
Telefonisch bieden kan onder voorbehoud van beschikbaarheid van telefoonlijnen. Hierbij kan niet worden gegarandeerd dat telefonisch contact tot stand komt. De veilinghouder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen of problemen bij het online bieden via Invaluable.com

7. De kavels worden ingezet op de richtprijs, aangegeven tussen haakjes na elk nummer in de catalogus. Biedingen onder dit bedrag worden niet aanvaard.

8. Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de inzet als volgt zal verhogen:
tot € 200,- met € 10,-; van € 200,- tot € 500,- met € 20,-; van € 500,- tot € 1000,- met € 50,-; van € 1000,- tot € 2000,- met € 100,-; van € 2000,- tot € 5000,- met € 200,-; daarboven met € 500,- etc.

9. De betaling dient te geschieden à contant, via bankrekening of via PIN na afloop van de veiling, tenzij anders met de veilinghouder is overeengekomen. De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper. Bij gebreke van betaling is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende mogelijkheden:

- 1. Indien de betaling niet is geschied binnen 7 dagen, zal er 25 euro extra administratiekosten in rekening worden gebracht.
- 2. Zijn vordering ter incasso uit handen geven, de daarbij gemaakte kosten zullen voor rekening van de koper zijn;
- 3. Niet betaalde kavels zullen weer ter veiling komen, waarbij een lagere opbrengst voor rekening van de in gebreke gebleven koper is.

10. Eventuele verzending van aangekochte kavels is voor risico en rekening van de koper, en geschiedt na volledige betaling van de factuur.
Vermissing of beschadiging tijdens vervoer valt buiten de verantwoordelijkheid van het veilinghuis, het veilinghuis kan wel adviseren over verzending en verzekering.

Let op: ingelijste werken en breekbare goederen worden niet verzonden. Prenten en tekeningen zullen zonder lijst worden verzonden.

11: De aankopen kunnen op een afgesproken moment worden opgehaald, maar niet tijdens de veiling of na de zitting.

12. De koper dient op de hoogte te zijn van bovenstaande veilingvoorwaarden en kan zich niet beroepen op onbekendheid met de voorwaarden of gebruiken.

Sales

Privacy Voorwaarden

Invaluable

Frequently Used Abbreviations

Verzendkosten