U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Resultaten

Veilingvoorwaarden

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in D:\www\zwiggelaarauction.nl\www\pages\conditions.php on line 33 Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in D:\www\zwiggelaarauction.nl\www\pages\conditions.php on line 33 Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in D:\www\zwiggelaarauction.nl\www\pages\conditions.php on line 33
< a

Veilingvoorwaarden


1. De verkoop geschiedt à contant of via PIN met een opgeld van 25% (incl. alle belastingen).

2. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen.

3. De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van redenen een bod te weigeren.

4. De goederen worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij anders vermeld in de catalogus. Bij ernstige gebreken die niet in de catalogus vermeld staan, kunnen de objecten worden geretourneerd (met uitzondering van de kavels uit de afdeling ‘pakketten’ en de kavels waarbij als aanmerking W.A.F. staat vermeld). Dit dient uiterlijk een week na ontvangst te geschieden. Met latere reclames kan geen rekening worden gehouden. Voor de afdelingen kunst, grafiek en affiches gelden bovendien nog de volgende voorwaarden:
- Alle objecten in de veiling worden geacht naar eer en geweten te zijn omschreven. Omschrijvingen, evenals mondelinge mededelingen vóór of tijdens de veiling gedaan, geven echter niet meer dan een mening weer, en vormen op geen enkele wijze een garantie omtrent authenticiteit, datering, herkomst etc.
- Behoudens opvallende uitzonderingen wordt de staat van de kavels niet vermeld in de catalogus. Vermelding van enig gebrek impliceert niet de afwezigheid van andere. Ieder object wordt verkocht in de toestand waarin het zich bevindt op het moment van veiling. Aspirant-kopers dienen zich zelf tijdens de kijkdagen van de staat te vergewissen.
- Het risico van beschadiging van een gekochte kavel berust bij de koper vanaf het moment dat de
veilingmeester tijdens de veiling het bod van de koper als hoogste bod aanvaardt.
- Indien een koper binnen vier weken na de veiling ten genoegen van de veilinghouder kan aantonen dat een door hem aangekocht object een vervalsing is, wordt de koop ontbonden en de koopsom volledig gerestitueerd, mits het kavel wordt geretourneerd in de staat waarin deze werd verkocht.

5. De veilinghouder zal opdracht van hen, die de verkoop niet kunnen bijwonen, zonder kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten gaat de eerste opdrachtgever voor. Opdrachten zonder limiet worden niet aanvaard.

6. De kavels worden ingezet op de richtprijs, aangegeven tussen haakjes na elk nummer in de catalogus. Biedingen onder dit bedrag worden niet aanvaard.

7. Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de inzet als volgt zal verhogen:
tot € 100,- met € 5,-; van € 100,- tot € 200,- met € 10,-; van € 200,- tot € 500,- met € 20,-; van € 500,- tot € 1000,- met € 50,-; van € 1000,- tot € 2000,- met € 100,-; van € 2000,- tot € 5000,- met € 200,-; daarboven met € 500,-.

8. De betaling dient te geschieden à contant of via PIN na afloop van de veiling, tenzij anders met de veilinghouder is overeengekomen. De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper. Bij gebreke van betaling is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende mogelijkheden:
- 1. Zijn vordering ter incasso uit handen geven, de daarbij gemaakte kosten zullen voor rekening van de koper zijn;
- 2. Niet betaalde kavels zullen weer ter veiling komen, waarbij een lagere opbrengst voor rekening van de in gebreke gebleven koper is.

9. Eventuele verzending van aangekochte kavels is voor risico en rekening van de koper, en geschiedt na volledige betaling van de factuur. Let op: ingelijste werken en breekbare goederen worden niet verzonden.

10. De veilinghouder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen of problemen bij het online bieden via Invaluable.com.

11. De koper dient op de hoogte te zijn van bovenstaande veilingvoorwaarden.

Inbrengvoorwaarden en tarieven.

Privacy Voorwaarden

Invaluable

Verklarende woordenlijst