U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

Resultaten

veiling / 1 december 2015 / 556-593 Oude Boeken Varia II
[560] [561] [562] [563] [565]
kavel: 562 verkocht € 650.00

[Bijzonder convoluut] [1] De voornaamste gevallen van den ongehoorden zwaaren Watervloed,

Ontstaan den 25 December 1717. Zynde den eersten Kersdag, waardoor duizende van Menschen en Beesten zyn verdronken, veel Huizen wggegespoeld, en verscheide Dyken doorgebroken. Getrokken uit alle de Couranten die van den zelven schreeven. Haarlem, wed. H. van Hulkenroy, z.d. (1717 of 1718), (14) p., voorafgegaan door (wellicht niet bijbehorende) uitslaande gravure, contemporain kalfsleer met vergulde, geribde rug, 4to
Gebonden met nog 14 andere met hetzelfde onderwerp:
[2] Hollands Klagte over den verschrikkelyken Watervloed, voorgevallen op den 25sten dag van Wintermaand, in't 1717de jaar [door Claas Bruin]. Zonder plaats, uitgever en datum (1717), (12) p.; [3] Op den hoogen watervloet, omtrent het einde des jaers MDCCXVII [door Hubert Cornelisz Poot]. Zonder plaats, uitgever en jaar (1717), 8p.; [4] Op den ongemeenen hoogen watervloed van den 25ste van Wintermaand des Jaars 1717 [door Dl. de Vos] Amsterdam, H. vande Gaete, z.d. (1717 of 1718), (7) p.; [5] Treurdigt, ter droeviger gedagtenisse van den vreesselyken en verderffelyken watervloed. Den 25sten van den Wintermaand MDCCXVII (...) [Door H.F.]. Amsterdam, J. Douci, 1718, (16) p.; [6] Gods gerichten op aarde, vertoond in den schrikkelyken Storm en hoogen Watervloed, op den 25 en 26sten van Wintermaand in 't 1717de Jaar voorgevallen (...) door Adriaan Spinneker en François Krayenstein. Haarlem, I. Enschedé, z.d. (1717), 62 p.; [7] Gods oordelen over Nederland, in de sterfte van't rundvee, den zwaren storm, en hogen watervloed [door Is. Centen]. Amsterdam, J. Oosterwyk, 1718, (12) p.; [8] Vermaan-gedigt, Toegepast op de Aanbiddelyke Oordeelen van den Almagtigen(...) een ongehoord hooge water-vloet: mitsgaders het doorbreken van den Tydyk tussen Assendelft en Beverwyk, in den jare 1717. Alkmaar, J. van Beyeren, z.d. (1717 of 1718), 16 p.; [9] Lofoffer den Allerhoogsten toegebragt, door de Maassluische Visschers over hunne behoude Aankomst, Na den zwaaren Kersmisstorm des Jaars 1717. Delft, R. Boitet, 1719, 12 p. (met letter-raadsel aan het eind, misschien de eerste letters van de namen van de genoemde vissers); [10] Opregt en nauwkeurig historis-verhaal van de (...) waaters-vloed, voorgevallen in de provincie van Groningen en Ommelanden, op kersdag den 25. December ao. 1717 (...). Door A.E.C. Groningen, S. Brandsma, 1719, (4),92 p.; [11] 't Jammerende Oostfriedland, Over den seer droevigen, smertelyken en onnadenkelyken Seer hoogen Water-vloet (...). Embden, H. Callenbach, z.d. (1717 of 1718), (2),6 p., voorafgegaan door wellicht niet bijbehorende, uitslaande gegraveerde kaart; [12] Godts straffende handt uitgestrekt over de landen gelegen aan de rivieren de Elve, Weser, Eems, het Y, ende Maas bezonderlyk gevoelt in den swaaren watervloedt den XXV. December. M. DCC. XVII (...) door Simon Doekes. Embden, E. Brandtgum, 1718, (8),16 p. (gebruind); [13] Op de treurige watersnood, van den 25. december, 1717. Letterdruk vers door L. Smits, zonder plaats, uitgever en datum (1717), gevouwen plano (48,5 x 36,5 cm.); [14] Klaag en troost-dicht over den tegenwoordigen staat van Oost-Vriesland, door zwaare watervloeden van vyf achter een volgende jaaren in de uyterste ellende gebracht [door J.Deknatel] Zonder plaats, uitgever en datum (1722), 23 p.; [15] Diluviana of daghwyser der Nederlandsche waternooden van het jaar 793 tot deesen laatsten van den 25 November des verledene jaars 1717 [door L. Smits]. Amsterdam, H. vande Gaete, 1718, 15,(1) p., 8vo.

Zeer bijzonder convoluut van zeldzame tot zeer zeldzame publicaties. De volgende titels uit het boek komen niet in PiCarta voor: [1], [4], [8], [11] en [13]. Twee titels komen slechts één keer voor: [3] en [10].
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS