Beheer

100-126 Amsterdam: Lots 100 - 126

Auction 14
PASSED
LOT 100
€500,00 - €1000,00
"Amstelredamum"

Etched and engraved map, 34 x 48.5 cm., from Braun and Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, ca. 1600, mounted.

Auction 14
SOLD €70,00
LOT 101
€50,00 - €100,00
[Theatre] Tooneel decoratief,

voorgesteld in op steen getekende platen door F.J. Pfeiffer Jr., in leven Tooneelschilder en Decorateur van den Amsterdamschen Schouwburg; benevens zijn portret. Mitsgaders toepasselijke...

Auction 14
SOLD €920,00
LOT 102
€500,00 - €1000,00
[Joyous Entry] 'T Verheugd Amsterdam

ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke hoogheden Willem, prinse van Oranje (...) en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van...

Auction 14
SOLD €400,00
LOT 103
€400,00 - €800,00
[Uitgeverij & Drukkerij J.H. de Bussy] Archive and sample portfolio of small prints

Album with ca. 570 pages with pasted ca. 3000 pieces of the company's small prints, mostly the Amsterdam location but also Pretoria, 1904-1912, contemporary cloth, elephant folio...

Auction 14
PASSED
LOT 104
€200,00 - €400,00
[Book bindings] Amsterdam in de zeventiende eeuw

Vol. 1: Voorrede / P.J. Blok. Groei en bloei der stad / D.C. Meyer Jn. Regering en historie / G.W. Kernkamp. Vol. 2: Handel en nijverheid / H. Brugmans. Huiselijk en maatschappelijk...

Auction 14
PASSED
LOT 105
€500,00 - €1000,00
[Le Long] Historische beschryvinge van de reformatie der stadt Amsterdam

Amsterdam, J. van Septeren, 1729, (8),576,(11) p., with the large folding engraved plate of the Boterkerk (51.5 x 70 cm.), engraved double-page map of Amsterdam, double-page engraved...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 106
€100,00 - €200,00
[Binnengasthuis] "Aan mejuffrouw G.B. Cort v.d. Linden. 1 juli 1886 - 1895 31 maart."

Farewell album with (heavily damaged) calligraphed title page followed by 10 large-size photos on black cardboard holders, finely bound by Mensing in gilt morocco with back title...

Auction 14
SOLD €300,00
LOT 107
€250,00 - €500,00
[Album Amsterdam views] ca. 1740

Album, oblong (20 x 29 cm.) with 42 images of Amsterdam, 1 map and 41 other copperplates of buildings and canals by Stopendael, J. Smit, P. van Buysen et al. Half leather with...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 108
€100,00 - €200,00
Amsterdam en zijne belangrijkste gezigten

Gouda, G.B. van Goor, n.d. (1858), (41) p., with 19 views on 18 steel-engraved plates, original blindstamped and gilt lettered ("Amsterdam") cloth, oblong 4to (16.5 x 25.5 cm.).

Auction 14
SOLD €90,00
LOT 109
€70,00 - €140,00
Herinnering aan Amsterdam in 1883

No address, place or date (Amsterdam, Funke, 1883), 16 colourlithographic plates and 1 double-page colourlithographic "plattegrond van het tentoonstellingsterrein", loose as published...

Auction 14
SOLD €70,00
LOT 110
€50,00 - €100,00
Amsterdam. Sechzehn Ansichten mit tekst von Martin Kalff

Haarlem, J.F. Haeseker, 1883, cord-bound text book with (20) p. and 16 tinted lithographic plates, loose as published in original chromolithographic cover, 19 x 13 cm. (with sm. defects).

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 111
€100,00 - €200,00
Adresboek van de Nieuwe Stad (Buurt YY), te Amsterdam (...)

Compiled by G. van Hulzen and A. Kerremens. Amsterdam, Exploitatie-Maatschappij "Multiplex", n.d. (1891), (10),3334,(4) p., with advertisements on plates on coloured paper bound...

Auction 14
SOLD €160,00
LOT 112
€70,00 - €120,00
Naamwyzer, waar in vertoond worden de naamen en woonplaatsen

van haar Ed: Gr. Achtb. de Heeren Regeerders&c. der stad Amstelredam, dezes jaars 1750. Amstelredam. Petrus Schouten. 16mo, green parchment cover with coat of arms and date in...

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 113
€80,00 - €150,00
Set of 4 phone directories Gemeente Amsterdam

Consisting of 2 directories in original cover: Gids No. 60, Juni 1926 and Gids No. 76, Juni 1934. And two directories in original cardboard with cloth back: Gids No. 80, Juni 1936...

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 114
€100,00 - €200,00
[Directories] Algemeen adresboek der stad Amsterdam voor de jaren 1910-1911

(...) Benevens alphabetische naamlijst der onderscheidene beroepen en bedrijven, naamwijzer van de staats-collegiën, het gemeente-bestuur, particuliere instellingen, maatschappijen,...

Auction 14
SOLD €75,00
LOT 116
€75,00 - €150,00
[Poems] De Amstelstroom en de Ystroom

De Amstelstroom in zes zangen door Nicolaas Simon van Winter. Amsterdam. Pieter Meyer. 1755. Bound together with: De Ystroom. Begreepen in vier boeken door Antonides van der Goes....

Auction 14
SOLD €95,00
LOT 117
€70,00 - €120,00
Het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam

P.H. Witkamp. Amsterdam. Jan D. Brouwer. [1864]. Sm. 8vo, 38 pp. Complete with 12 full-page chromolithographic plates and one map in bicoloured lithograph by J. Hekking Jr. Cased...

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 118
€100,00 - €200,00
Daniël Willinks Amsterdamsche Buitensingel,

nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over veele voornaame geschiedenissen: met afbeeldingen eeniger oude en tegenwoordige stadspoorten, Wachttoorens, Kloosters,...

Auction 14
SOLD €1200,00
LOT 119
€1000,00 - €2000,00
Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde Slang-Brand-Spuiten,

en Haare wyze van Brand-Blussen, Tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde. Behelzende wijders aanwijzing van 't verschil tusschen haare uitwerking, en die van d'oude Blus-gereedschappen...

Auction 14
SOLD €50,00
LOT 120
€50,00 - €100,00
[Theatre] Inwyding van den Amsteldamschen Schouwburg

Met zang en dans door Bartholomeus Ruloffs. Amsterdam, Izaak Duim, 1774, (8), 13 p., with engraved frontispiece and title illustration, contemporary cord-bound marbled paper cover, small 8vo.

Auction 14
SOLD €850,00
LOT 121
€400,00 - €800,00
[Cartography] Wandkaart Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk

Kaarte van alle de dykpligtige en eenige waalpligtige landen behorende onder het Hoogreemraadschap van den Zeeburg en Diemerdyk. Wall map in copperplate (more than 20 segments...

Auction 14
PASSED
LOT 122
€70,00 - €120,00
Circus Renz

Maatschappij "Arena" poster no. 58, 1896. Printed at the Snelpersdrukkerij Erven T.A.D. Visscher, Amsterdam. 64 x 23.5 cm. Folded. With an announcement of the programme of 25 October...

Auction 14
PASSED
LOT 123
€600,00 - €1000,00
Het verheerlykt Watergraafs-of Diemer-Meer

By de stadt Amsterdam, vertoont in verscheide vermakelyke gezichten van deszelfs lustplaatzen en landhuizen, hoven, tuinen, fonteinen, vyvers, gras- en bloemperken, gemeene en...

Auction 14
SOLD €330,00
LOT 125
€200,00 - €400,00
Le Guide d'Amsterdam, enseignant aux Voyageurs et aux Negocians

Sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices. Amsterdam. Daniel de la Feuille. 1701.

Auction 14
SOLD €130,00
LOT 126
€80,00 - €150,00
Keizersgracht at Reguliersgracht viewed in the direction of Utrechtschestraat

A.F.L. sr. 71. Oil on canvas, 58 x 73 cm. Framed.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: