Beheer

Topography & Travel Books: Rest of the World: Lots 990 - 1014

Auction 26
SOLD €240,00
LOT 990
€100,00 - €200,00
Nederlandsche reizen

Tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots (...). Anon. Amsterdam/Harlingen, Petrus Conradi/V. van der Plaats, 1784-1787. Vols. 1-12 (of...

Auction 26
SOLD €900,00
LOT 991
€800,00 - €1500,00
Reizen van Cornelis de Bruyn

Door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio &c. Delft, Henrik Krooneveld, 1698. (16), 398, (7) pp. Engraved frontispiece, 214...

Auction 26
PASSED
LOT 992
€150,00 - €300,00
De wereldbol. De jongste zee- en landreizen

J.B. Rietstap. Groningen/Arnhem, P. Noordhoff/J. Voltelen, c. 1860. Complete in 7 vols. 2 colourlithographic plates per vol. (14 in total). Orig. wrappers, 8vo. A few bindings...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 994
€100,00 - €200,00
[New York] Nelsons' Guide to The City of New York

and its neighbourhood. London, Edinburgh & New York, T. Nelson & Sons, 1858. Original blue cloth, gilt-stamped title on spine and front board. 12mo, engraved title with: Map of...

Auction 26
SOLD €90,00
LOT 995
€70,00 - €120,00
[Arctic] Histoire générale des voyages, vol. LVIII

Ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre (...). [A.F. Prévost]. Paris, Didot, 1759. Vol. 58, mostly on the polar circle near Canada and the...

Auction 26
PASSED
LOT 996
€600,00 - €900,00
[Northern Africa] Reizen en aanmerkingen door en over Barbaryen en het Ooste

Uit het Engelsch vertaald door P. Boddaert. Thomas Shaw. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1773. 2 vols, xxxvi, 365; [vi], 224,144, 33 pp. Unif. half calf w. mor. letterpiece, gilt...

Auction 26
PASSED
LOT 997
€350,00 - €700,00
[Colonialism & slavery] Histoire philosophique et politique

Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. (Guillaume-Thomas Raynal). Amsterdam, no publisher, 1770 (vols. 1-6) & The...

Auction 26
PASSED
LOT 998
€1500,00 - €3000,00
[Turkey] Moeurs et usages des Turcs,

leur religion, leur gouvernement civil, militaire et politique, avec un abrégé de l'histoire Ottomane. Jean-Antoine Guer. Paris, Merigot & Piget, 1747. Lrg. 4to, 2 vols., xxiv,...

Auction 26
PASSED
LOT 999
€300,00 - €600,00
[East and West Indies] Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen

na Oost en West-Indiën (...) beginnende met het jaar 1246 en eyndigende op dese tyd (...) benevens de oorlogs-daden en gedenk-waardige bedrijven der ontdekkers in het op-doen deser...

Auction 26
PASSED
LOT 1000
€250,00 - €500,00
[India] Atlas pour servir a l'essai historique, géographique et politique sur l'Indoustan,

avec le tableau de son commerce. Mr. Legoux de Flaix. Paris, Pougin, 1807. Letterpress title page and index page, large folding, engraved map of India, and 14 folding numbered...

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 1002
€125,00 - €250,00
[East and West Indies] Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en landreysen

na Oost en West-Indiën (...) zedert het jaar 1528 tot 1538. Leiden, Pieter van der Aa, 1707. Vol. 13, part II, contains: Vervolg der tien-Jaarige scheeps-Togten en manhafte krygs-bedryven...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 1003
€80,00 - €150,00
[Asia. Arabia] Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren

In opzigte hunner landsgelegentheid, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst (...) door Th. Salmon. (Trsl.) M. van Goch. III. deel. Behelzende den Tegenwoordige...

Auction 26
SOLD €160,00
LOT 1004
€150,00 - €300,00
[Europe. Asia. Africa] Willem Lithgouws 19. jaarige lant-reyse vyt Schotlant,

naer de vermaerde koninckrijcken Europa, Asia ende Africa. Voltrocken in drie dier-gekochte voyagien, en in het besichtigen van 48 oude en moderne koninckrijcken, 21 republijcken,...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 1005
€70,00 - €120,00
[Moscow. Paris] 16 photographic views of Moscow

Depicting the Kremlin, the theatre, Saint Basil's Cathedral etc. Leporello in gilt red cloth album, c. 1890. Leporello separated between the first and second leaf + Paris et Versailles,...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 1006
€100,00 - €200,00
Traitté de la situation du paradis terrestre

Pierre Daniel Huet. Paris, Jean Anisson, 1691. (20), 240, (19) pp. With engraved frontispiece and folding map of Mesopotamia. Mottled calf, spine with gilt fleurons in 5 compartments,...

Auction 26
SOLD €450,00
LOT 1007
€500,00 - €1000,00
[Anson. Tirion] Reize rondsom de werreld

gedaan in de Jaaren 1740 tot 1744, door den Heere George Anson. (...) expeditie naar de Zuidzee. Door Richard Walter, M.A. (...) uit het Engelsch vertaald. 2nd ed. Amsterdam, Isaak...

Auction 26
PASSED
LOT 1008
€150,00 - €300,00
[Korea] Voyage of His Majesty's ship Alceste, along the coast of Corea

to the island of Lewchew; with an account of her subsequent shipwreck. John McCleod. London, John Murray, 1818. 2nd ed. (10), 323, (1) pp. With engraved portrait and 5 fine engraved...

Auction 26
PASSED
LOT 1009
€80,00 - €150,00
[French Guiana] Mission de Cayenne et de la Guyane Francaise

Avec une carte géographique. (F. de Montizon). Paris, Charles Douniol, 1858. 507, (1) pp. Orig. printed wrappers, 8vo. With folding map of French Guiana. Uncut and partially opened copy.

Auction 26
SOLD €470,00
LOT 1010
€200,00 - €400,00
[Asia. VOC] De zes reizen van de heer J. Bapt. Tavernier

J. Glazemaker transl. Amsterdam, Johannes van Someren, 1682. 2 (of 3) parts in 1 vol. (4), 436, (4), 307 pp. Woodcut title vignette, 42 (folding) plates by Jan Luyken et al. and...

Auction 26
SOLD €1500,00
LOT 1011
€250,00 - €500,00
[Mexico] Album Mexicano

Collección de paisajes, monumentos, costumbres y ciudades principales de la Republica (Mexico). C. Castro, A. Gallice et al. Debray Sucs, C. Montaurol, c. 1860-80. Oblong folio....

Auction 26
SOLD €450,00
LOT 1012
€300,00 - €600,00
[America] "Fred Muller. Americana 1872-1877" (letterpress title on spine)

Convolute containing four parts: (1-3) Books on America. Early voyages. Parts 1-3. Amsterdam, printed by Roeloffzen & Hübner/J. Clausen for F. Muller, 1872-1875, 3 parts, finely...

Auction 26
SOLD €290,00
LOT 1013
€200,00 - €400,00
[Holy Roman Empire. Scandinavia. Russia] Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren

in opzigt hunner landsgelegentheid, personen, klederen, gebouwen (...) en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende. Th. Salmon, M. van Goch transl. Amsterdam, Isaak Tirion,...

Auction 26
PASSED
LOT 1014
€100,00 - €200,00
[North America] Histoire et commerce des Colonies Angloises

dans l'Amérique Septentrionale. Où l'on trouve l'état actuel de leur population, & des détails curieux sur la constitution de leur gouvernement, principalement sur celui de la...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: