Topography & Travel Books: The Netherlands: Lots 435 - 471

LOT 435
€100,00 - €200,00
View on Amersfoort

Col. copper engr., 24 x 30 cm, by T. Doesburgh, an apprentice of R. de Hooghe. This view was originally used as one of the panels on the sides of the wall map: "Nieuwe kaert van...

LOT 436
€200,00 - €400,00
Bachiene, W.A. Kerkelyke Geographie der Vereenigde Nederland

In zich behelzende, eene Beschryvinge, van den staat der Synoden, Klassen en Gemeenten, Der Hervormde Kerke, in ons Vaderland (...). Amst., D. Onder de Linden, 1768-73. 4 parts...

LOT 437
€300,00 - €600,00
Bachiene, W.A. Kerkelyke Geographie der Vereenigde Nederlanden

In zich behelzende, eene Beschryvinge, van den staat der Synoden, Klassen en Gemeenten, Der Hervormde Kerke, in ons Vaderland (...). Amst., D. Onder de Linden, 1768-73. 4 vols....

LOT 438
€600,00 - €1200,00
Hanewinkel, S. Reize door de Majorij van 's Hertogenbosch en 1799

Amst., Saakes, 1799-1800. 2 vols. VIII,146; XVI,240 p. 2 copper engr. title-p., a total of 6 copper engr. plates, each w. 2 views, of Den Bosch, Vught, Boxtel, Eindhoven, Helmond,...

LOT 439
€70,00 - €120,00
Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren

XIIde Deel. Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden; en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen...

LOT 440
€400,00 - €600,00
Goor van, Thomas Ernst. Beschryving der stadt en lande van Breda

Behelzende de oudheid van het graafschap Stryen (...) mitsgaders de opkomst en eerste beginselen der stadt Breda (...) alsmede een nauwkeurige en beknopte beschryving van het landt...

LOT 441
€70,00 - €120,00
Collection of 23 views of Utrecht city and other Dutch towns

(1-2) Utrecht view. Amst., P. Bertius, 1616. (3-5) View Naerden, Tergou, Schoonhoven-Woerden. Antwerp, C. Bouttats and J. Peeters, ca. 1674. (6-7) View Schoonhoven, Wijck bij Duurstede....

LOT 442
€500,00 - €1000,00
Complete set of Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden,

Oorspronglyk beschreven door Mattheus Brouërius van Nidek, R.G. en Isaak le Long. Verrykt met 301 koperen platen, door Abraham Rademaker (...). Amst., J.A. Crajenschot, 1792-1803....

LOT 443
€100,00 - €200,00
Bleyswijck, D.E. van. Beschrijvinghe der stadt Delft

(Delft, A. Bon, 1667), vol. 1 (of 2) only, contemp. boards, sm. 4to. Incomplete copy, only vol. 1, lacking portions at the beginning and end, front cover and part of contents loose,...

LOT 444
€100,00 - €200,00
Der auf Ordre und Kosten Seines Kaeysers reisende Chineser,

was er von dem Zustande und denen Begebenheiten der Welt, sonderlich aber derer Europaeischen Lande, dem Beherrscher des Chinesischen Reichs, vor Bericht erstattet (...) Des andern...

LOT 445
€600,00 - €1200,00
Verhael oft corte beschryvinghe van 'tgene ghepasseert is

in de seer treffelijcke ende vermaerde belegheringhe van 's Hertoghen-Bosch. Hierby zijn gedaen een generale kaerte van 'tgantsche leger (...) Jacques Prempart. Amst., H. Hondius,...

LOT 446
€400,00 - €800,00
Beschryvinge der Stad Dordrecht

Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming en verdere Stant: Opgezocht, in 't Licht gebracht, en Vertoond, met vele Voorname Voorrechten, Hand-veste, Keuren en Oude-Herkomen (...)...

LOT 447
€80,00 - €120,00
Hollandsch Diep. Manuscript map 1853

Engineers map 'Blad no. 1' comprising Hollandsch Diep (near Dordrecht) in left margin and a chart of the transverse bearing of the outer harbour at a distance of 105 meters from the lock. 150 x 60 cm.

LOT 448
€80,00 - €150,00
Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren:

XIIIde Deel (...) vervattende byzonderlyk die der Provincie Gelderland. Amst., I. Tirion, 1741. (16),526,(26) p. Incomplete copy w. only the engr. frontisp. and 6 maps/ plans....

LOT 449
€70,00 - €120,00
Slichtenhorst plans with views and a Meissner view

(1) Arnhem. Col. town plan w. view and legenda. Arnhem, A. van Slichtenhorst, 1654. (2) Tyel. Idem. (3) Bommel. Idem. Sl. dam. w. a few sm. holes. (4) De Velouwe, het laetste vierdeel...

LOT 450
€200,00 - €400,00
Goor, T.E. van. Beschryving der Stadt en Lande van Breda

's-Gravenhage, J. v.d. Kieboom, 1744. xxviii,545,(1) p. Complete w. dedicatory cartouche w. arms, 1 large fold. map, 3 fold. plans, 15 (fold./ double-p.) engr. plates/ views, num....

LOT 451
€100,00 - €200,00
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden;

Twintigste/ Een en Twintigste Deel (...). Amst. etc., J. de Groot et all, 1793-94. 2 vols. (4),538,(26); (4),446,(18) p. Complete w. engr. frontisp., 1 fold. map, 7 fold./ full-p....

LOT 452
€400,00 - €700,00
Ampzing, S. Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland

(...) mitsgaders Petri Scriverii Laure-kranz voor Laurens Koster van Haerlem, eerste vinder vande boek-druckerye. Haarlem, A. Rooman, 1628. 2 parts in 1 vol. (88),520,(6); (2 blank),2[of...

LOT 453
€400,00 - €800,00
Het Verheerlykt Nederland of Kabinet van Hedendaagsche Gezigten

van Steden, dorpen, sloten, adelyke huizen (...). Amst., I. Tirion, 1750-74. Parts 3-10 in 4 vols. Each part w. letterpress title-p., index of engr. and numb. engr.: part 3, Gelderland,...

LOT 454
€140,00 - €280,00
Oudenhoven, J. van. Beschryvinge der stadt Heusden

Amst., J. Hartig, 1743. (12),496 p. 2nd enlarged ed. (first ill. ed.). Complete w. engr. title-p. vignette, 1 fold. plan, dedicatory engr., 1 engr. fold. view of the town, 4 full-p....

LOT 455
€200,00 - €400,00
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden

Getekent en in't koper gebragt door A. Rademaker. Amst., I. Tirion, (ca. 1750). 2 vols. in 1. Complete w. 2 engr. title-p. and 300 numb. copperplate engr. Cloth-backed speckled...

LOT 456
€110,00 - €220,00
Pars, A. Catti Aborigines Batavorum. Dat is: De Katten,

de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken, aan See en aan den Rijn (...). Leiden, J. de Vivié, 1697. 1st ed. 64,(10),477,(1) p. Engr. frontisp., armorial plate, 10 (of...

LOT 457
€200,00 - €400,00
Leyden

By C. Merian from M. Merian & M. Zeiller, Topographia Germaniae Inferioris. Frankfurt, 1659. Col. copper engr. on 2 joined plates, print 21.5 x 62.5 cm, later colouring. Paper...

LOT 458
€100,00 - €200,00
Noordzeekanaal, 31 titles on its construction

(1) Verbinding van Amsterdam met de Noordzee, door middel van een kanaal door Holland op zijn smalst, uitgebragt door den raad van den Waterstaat. Den Haag, Van Weelden en Mingelen,...

LOT 459
€80,00 - €160,00
Lot of thirteen items: (1) Hooghe, R. de. Six engravings

on a double leaf (43 x 55 cm) with below Üyt-Tocht van de Fransen uyt de Graef and 5 other engr. Depicting attacks by the French along the Maas river near Grave, Vellep and Moock....

LOT 460
€150,00 - €300,00
Parival, J.N. de. Les Delices de la Hollande,

Contenant Une déscription éxacte du Païs, des Moeurs & des Coutumes des Habitans (...). The Hague, la Veuve de Meyndert Uytwerf, 1710. 2 parts in 1 vol. (14),416; (6),503 p. Complete...

LOT 461
€80,00 - €150,00
Fourteen works on Dutch topography: (1) Uyl, W.F.J. den. De Lopikerwaard

Dorp en kerspel/ De Waterschappen. Utrecht, Kemink, 1963. Vols. 1-2. Sc. 4to. (2) Mijnssen-Dutilh, M. Amersfoort lag aan zee & Een vallei vol water. Waterschapskroniek Vallei &...

LOT 462
€400,00 - €800,00
Terwen, J.L. Het Koningrijk der Nederlanden

Voorgesteld in eene reeks van naar de natuur getekende schilderachtige gezichten en beschreven door J.L.Terwen. Gouda, G.B. van Goor, ca. 1860. 2 vols. XXXVI,819 p. Complete w....

LOT 463
€100,00 - €200,00
(1) Tyel. Tiel. Panoramic view, seen from the river Waal

Amst., Blaeu or De Wit, ca. 17th cent. Col. copper engr., image 20.5 x 53 cm, middle fold. Notes in pencil on margin. (2) Bergen op Zom. Bergen op Zoom. Frankfurt, C. Merian, 1659....

LOT 464
€1200,00 - €2400,00
Topographia Germaniae Inferioris vel Circuli Burgundici

das ist Beschreibung und Abbildung der fürnembsten Örter in den Niderländischen XVII Provincien. Frankfurt, C. Merian, (1659). 283,(20) p. Allegorical engr. title-p., num. copper...

LOT 465
€300,00 - €600,00
Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen. Brug over den IJssel bij Westervoort

(1) Metalen bovenbouw van de brug over den IJssel. Bestek No. 4. J.G. van den Berg, 1902. 83 double-p. ill., hleather. Spine dam. (2) Onderbouw van de brug over den IJssel. Bestek...

LOT 466
€150,00 - €300,00
Convolute with 17 prints about the town and province of Utrecht

(1) Utrecht. Entrance of the White King (Maximilian of Austria). Later woodcut (ca. 1780) from the orig. 15th cent. block (20 x 22 cm) by H. Burgkmair. Vienna, Hoffstätter. (2)...

LOT 467
€70,00 - €140,00
Gedenck-Zeichen abbildend auff was Weise die Stadt Utrecht von den Frantzosen

den 23. November 1673 verlassen worden nach dem sie fünff Tage zuvor 15. der fürnehmsten Herren auss derselbigen als Geissel zu Bezahlung der Brandschatzung weggeführet hatten....

LOT 468
€80,00 - €150,00
Nine works about Utrecht: (1) Burman, K. Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw,

vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, Zedert den jare 1402/ 1441/ 1470. en vervolgens voorgevallen. Utr., J.H. Vonk van Lynden, 1750-54....

LOT 469
€70,00 - €120,00
Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden,

twaalfde deel, Vervolgende de beschryving van de provincie van Utrecht. Met Landkaarten, en Printverbeeldingen versierd. Amst., I. Tirion, 1772. (8),450,(14) p. Engr. frontisp.,...

LOT 470
€70,00 - €120,00
Uytrecht

View of the town of Utrecht. Copper engr., 20 x 24 cm. Probably by F. de Wit, Amst., ca. 1700.

LOT 471
€150,00 - €300,00
Wagenaar, J. Vaderlandsche historie

vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden (...). Amst., J. Allart, 1790-96. 21 vols. Engr. frontisp., 5...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: