Beheer

LOT 713
SOLD €200,00

[Den Bosch] Bernard Willem de Roy van Wichen.

"Bijvoegzel op de Memorie van defensie voor 's Bosch." Manuscript text, 10 pages, signed "Actum 's Bosch den 23 April 1799 B.W. de Roy van Wichen", folio.

Interesting text by the Kolonel-Directeur van 's Lands Fortificatiën, an important addition to an earlier memoir, concerning the "schadelijke hoogtens om deeze stad geleegen" - in relation to the threat of enemy attacks on Fort Orthen. For example: "De hoogte van den Bult buiten de Hinthamer poort geleegen op eene distantie van 100 Roeden van de Steenweg, en maar 250 Roeden van de werken der Stad is van eene al te groote aangeleegenheid om die stilzwijgend voorbij te gaan; Deeze hoogte was mij bij het formeeren der eerste Memorie niet Geëchappeerd, dewijl ik als toen proponeerde eene Redoute op die hoogte te plaatzen, en het Dorp van Hintham als zeer schadelijk leggende te razeeren." He concludes that it is unfortunately necessary to "het dorp van Hintham te Sacrifieeren. Het is zeeker eene hardigheid om tot deze extremiteit te moeten komen, maar men is dikwijls verpligt kleine opofferingen te doen om groote voordeelen." He points out that the skilled French general Dejean apparently missed the height. A second height mentioned is situated on the other side of the city: klein Deuteren. The author points out that during the last siege the city had suffered most from this position, and that the height must be completely removed. The poor condition of the city walls, which are much too high, is mentioned too, with the proposition to reduce them in height. He estimates the total cost of the required works around the city at an at the time astonishing 130.000 guilder, but as the city is a key fortress, it would be irresponsible "deeze stad in die zwakken staat te laten, als waarin dezelve zig thans bevind, en waar van mogelijk het welweezen van de geheele Republiek afhangt."

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: