Beheer

LOT 1303
PASSED

Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament,

en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken en Picart geteekent. (2 vols. in one binding). 's Graavenhaage, Pieter de Hondt, 1728.

Folio. This facsimile edition of the Taferelen was produced by J.N. Voorhoeve, Den Haag, 1978, number 23 of the leather edition, in near perfect condition.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: