Beheer

LOT 825
SOLD €130,00

[Cartography] Frisia facsimile editions

De stadsplattegronden van Jacob van Deventer, map 4, Nederland, Friesland, Koeman, Visser, Robas B.V., Landsmeer, 1992. De Robles Atlassen, Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden, 1998, only the portfolio with the plates. Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, Schotanus, Menso Alting, Halma 1718, T.O.T. Amsterdam, De Tille. Leeuwarden, 1970. Added: Blaeu's Atlas van de Nederlanden, Orbit, Amsterdam, 1973. Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Bourgondische tijd, Martinus Nijhoff, 1915 and Geschiedkundige Atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart, I. Het bisdom Utrecht, Martinus Nijhoff, 1914.

(total 6)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: