Beheer

LOT 574
SOLD €200,00

[Ice skating] Medal Martin Kingma 1892

Nederlandsch Schaatsenrijdersbond. Ter Aanmoediging aan Martin Kingma. Hamar 27/28 Febr. 1892. Silver memorial badge. Diameter 3.5 cm. in original N.S.B. box.

Memorial badge for the first international competition in which Dutch ice skaters participated. The other skater was Y. Rodenhuis, Jr. An item in Nieuw Advertentieblad of 9 March 1892 reports: "Zaterdag is de schaatsenrijder Marten Kingma uit Hamar te Grouw teruggekeerd. Tegen Axel Paulsen heeft hij niet willen rijden, omdat deze hem alleen uitdaagde tot een wedstrijd op een 350 m. lange, ronde baan, waarop Paulsen zich geoefend had. (..) maar de kas der ijsclub te Hamar was, zegt Kingma, zoo slecht voorzien, dat hij slechts 50 kronen (f33) als prijs won." Kingma finished in 52.6 in the 500 metre race.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: