Beheer

LOT 2107
SOLD €70,00

Proeve van een onuitgegeven Staathuishoudkundig Geschrift,

Het welvaren der stad Leyden, opgesteld in den jare 1659, door Mr. Pieter de la Court. B.W. Wttewaal. Leiden. S. en J. Luchtmans. 1845. 8vo, half leather, title on spine in gilt stamping, marbled boards and endpapers, portrait De la Court, XXVIII,229 pp. and folding Geslachtstafel. *The relationship between De la Court and Leiden was not entirely friendly: the former repeatedly received threats due to his anti-Orangist convictions. Het welvaren der stad Leyden was published in its entirety only in 1911.

Combined with: Missive aan den Wel Edel Gestrengen Heer R.M. van Goens (...) Betreffende den Schryver van zeker Politiek Vertoog, opgemaakt uit de papieren van een Regent van eene voornaame stad in eene der Land Provincien. Rotterdam. 1781. Bound together with: Vierde Missive van Candidus [pseud. of Willem van Irhoven van Dam]. Rotterdam. 1782 and Vijfde Missive van Candidus. Rotterdam. 1782. Cf. Knuttel 19761, 20106 and 20108.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: