Beheer

LOT 458
SOLD €80,00

Convolute regulations, ordinances, manuals, reports etc. (ca. 1830-1860)

Contains: (1) Ordonnantie voor de stedelijke belasting op de wijnen en sterke dranken te Amsterdam, gepubliceert den 15den October 1824, Burgemeester en Wethouderen der Stad Amsterdam. (signed) D.W. Elias, W.J. Backer. (2) Reglement voor het Bestuur van het Amortisatie-Fonds der Stad Amsterdam. Stads-drukkerij, 1834. (3) Instructie voor de beëedigde Kleine Pandjeshuishouders binnen de Stad Amsterdam. De secretaris der Stad Amsterdam. W.J. Backer, 1840. (4) Ordonnantie op het Loodswezen der Stad Amsterdam. Stads-drukkerij, 1844, with folding table. (5) Reglement en tarief voor de makelaars binnen de Stad Amsterdam. Stads-drukkerij. 1845 - and 24 more.

(total 29)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: