Beheer

LOT 1544
PASSED

[Government] Convolute church and state in the Netherlands, 19th century

1. Zedig-vrijmoedige bedenkingen tegen een, in gerucht zijnd, Concordaat tusschen Z.M. Willem II en den Pauselijken Stoel. Amsterdam. Saakes. 1841. 2. Over het ongrondwettelijke en schadelijke van een Concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan. Groningen. Wolters. 1841. 3. Vijf brieven behelzende eenige aanmerkingen over het zoo veel geruchtmakend boek getiteld: Bezwaren tegen den geest der eeuw. Mr. J. Da Costa. Amsterdam. Lodewijk van Es. 1823. 4. Het Oogenblik, een woord over het ontwerp van Grondwetsherziening. Mr. Isaak Da Costa. Amsterdam. H. Hoveker. 1848. 5. Request der Dordrchtsche Burgerye aen derzelver Regeringe, overgegeven den 10 October 1748, met aentekeningen opgeheldert, door Kerklief van Staatszorg. 1748 and 16 more.

(total 21)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: