Beheer

LOT 1546
PASSED

Netherlands convolute general 19th century

1. De Nederlandsche Staatsschuld sedert 1814. Mr. T.J. Buys. Haarlem. J.C. Kruseman. 1857. 2. Nederland en Oranje. Volkshistorie en Heilige Schrift. Den Haag. H.J. Gerritsen. 1863. 3. De Bron en Oorzaak van het oproer der Belgen uit een godsdienstig oogpunt beschouwd. Een hartelijk woordje aan de Noord-Nederlanders door een Christen'leeraar. Amsterdam. G. van Dijk. 1831. 4. De terugkomst der Vrijwillige Jagers, Leidsche Studenten. N.C. Kist. Leiden. Luchtmans. 1831 and 3 more.

Added: Rapport van Gecommiteerdens van Hun Ed. Groot Mogenden de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland; nopens den Staat van 's Lands Frontieren, Magazynen en Arzenaalen. In Holland. 1784; text complete but without wrapper. (total 8)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: