Beheer

LOT 617
SOLD €140,00

Extracts, instructions, propositions etc.

Willekeuren en Ordonnantien bijden Heeren vanden Gerechte der stadt Amsterdam (...). Amsterdam, Barendt Adriaenssz., 1597 + Extracten uyt het register van de Willekeuren der stad Amsterdam, aangaande de Say-Verwers. Amsterdam, Pieter Mortier, Stads-drukker, 1765 + Propositie gedaan door den Heer Raat Pensionaris Fagel, aan de Edele groot Achtbare Heeren Burger-meesteren en Vroedschap der stadt Amsterdam, 1684 + Den Ommegank van Amsterdam, 1650 + Brief rakende het vangen der Ses Leden van de Groot-mogende Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, en 't belegeren van Amsterdam. Wel-hem Recht-hert van Vry-Land. Meenrecht Vrederiexsz. Stavast, met privilegie van Hollandt en West-Vrieslandt, 1650 + Schilderagtige en naeuwkeurige Brief van een Amsteldams Heer geschreven aan zyn vriend te Rotterdam (...), 1748 + 8 more.

(total 14)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: