Beheer

LOT 84
PASSED

[Print bibles and related publications] Five titles: (1) De kleine print-bybel,

waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elken zaak nauwkeurig af te schetzen (...). Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche Taal overgezet. Amsterdam, D. onder de Linden, 1754 (dating on frontispiece), (36) letterpress p. preceded by an engraved frontispiece and followed by 150 engraved plates, contemporary halfvellum.

Inside slightly soiled and occ. other minor defects, binding worn; (2) De kleine beeldenbijbel. Woorden in beelden uit de H. Schrift en de apocriefe boeken. Voorburg, D.J. van der Lee, 1895, (8) text pages followed by 144 plates followed by 19 p. letterpress key, contemporary halfcloth. The plates are copies after the 1720 edition (with 150 plates as the edition described above), of which also the title vignette was used as homage. But: "Enkele bladzijden, als minder geschikt voor de jeugd in beeld of woord, liet ik vervallen, en de rijmpjes die al te kreupel of onverstaanbaar waren, verbeterde ik" (preface of editor J.C. Sikkel). One could compare (1) and (2) in this lot in order to determine which pictures were "less appropriate". With another 3 (extremely rare) illustrated other works, incl. Merkwaardige Bijbelsche tafereelen (...) by Petronella Moens (1828, with engraved plates). (total 5)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: