Beheer

LOT 301
SOLD €380,00

[Antonio Perez] Cort-begryp vande stucken der gheschiedenissen van Antonio Perez,

onlancx verdreven secretaris vanden teghenwoordighen Coninck van Spangien, Philips de Twede: waerinne de Spaensche practijcken, tot een spiegel van alle menschen, nuttelick ende naecktelick ontdekt werden. Waer uyt oock de gront ende eerste oorspronck der voorleden beroerte binnen Saragoza, hoofdstadt van Aragon, claerlicken te verstaen is. Wt het Spaensch ghetrocken ende ordentlick by een versamelt door Joost Byl (...). Op een nieu herdruckt ende verbetert. The Hague, A. Heyndricxzoon, 1597, (8),92 p., contemporary turned vellum wrapper, small 4to.

Unobtrusively waterstained in foot margin throughout the entire bookblock. Good copy with on the inside of the wrapper the signature in pen of F.A. van Rappard (1793-1867), Dutch civil servant and author of "Overzicht eener Verzameling Alba amicorum uit de XVIe en XVIIe eeuwen" (1856). On the inside of the wrapper, Van Rappard wrote an annotation on the appearance of an inscription by Antonio Perez in the album of Samuel Naeranus, and where it can be found in his aforementioned Overzicht. The first Dutch printing of the Cort-Begryp appeared in 1596.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: