Beheer

LOT 430
PASSED

[Quackery] Three titles, incl. one in 2 variants: (1-2) Aanwijzing

van het schadelijke en gevaarlijke gelegen in het raadplegen van kwakzalvers; als mede in het gebruiken van geneesmiddelen, die men onder den naam van universeel uitvent [door J.F.C. Sebastian]. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, C. de Vries, H. van Munster en Zoon and J. van der Hey, 1810, 138 p., later wrapper/ modern half rexine with contemporary wrapper preserved, small 8vo/ large 8vo.

Large variant stained at the end; small variant browned. Both versions with approbation with facsimile signature of secretary Hendrik Ravekes. Special combination of 2 variant of the same work. The smaller variant is the cheap version, with indication at the bottom of the title page: "De prijs is 5 stuivers" and with a smaller woodcut title vignette of the Maatschappij. Furthermore, the typesetting of both variants is completely identical; the remarkable difference in size is due to the larger copy having been printed on large paper and also having remained untrimmed. The first edition appeared in 1809; (3) De hedendaagsche kwakzalver. Een waarschuwing voor allen die hun gezondheid en hun beurs op prijs stellen. Door Dr. Vitus Bruinsma en Dr. G.W. Bruinsma. Schrijvers van "Kwakzalverij met geneesmiddelen". Leeuwarden, H. van Belkum, 1880, (8),144 p., contemporary halfcloth with pasted original lithographed front cover. (total 3)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: