LOT 2015
PASSED

[Picture postcards] Boer War

Lot with 22 picture postcards conc. the Boer War/ Alfred Dreyfus affair. (1) Postcard Cornelis Broeksma held en martelaar voor de barmhartigheid 30 sept 1901 gefusilleerd, omdat hij niet zweeg van de wreede ellende in de vrouwenkampen. Sent by his half-sister Jantien Broeksma; (2) De drie Boeren-generaals De la Rey, De Wet en Botha op de pro-Boertentoonstelling Scheveningen. (3-5) Related to Emile Zola; (6) Generaal Louis Botha; (7) Hulde aan de Boeren; (8) Ruckkehr un Abfahrt; (9) Dreyfus en het Duivelseiland; (10) Dead wood camp; (11) Slag a/d Fugela; (12) Amajuba Bloemen; (13) New South Wales Lancers; (14) Generaal Chr. de Wet; (15) Generaal Jac de la Rey; (16) De slag op de modderrivier; (17-22) 5 caricature cards.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: