Beheer

LOT 1421
SOLD €360,00

[Indonesian War of Independence] Archive and diary J. Schweiger

Lot containing: 1) 3 handwritten journals between 1946-1949. Extensive and readable diary with c. 300 pages. Mostly narrating on every day life in Ambon, working as a cook and trips during Schweiger's stay in Indonesia. Some fragments: "Vandaag heeft H. M. de Koningin het gezag overgedragen aan de leiders van de R.I.S en is Indonesië na vele eeuwen tot het Koninkrijk der Nederlanden behoort te hebben souverein geworden. Deze stap zal voor ons militairen straks een grote verandering teweeg brengen. (...) Hier op Ambon is de overdracht zeer rustig verlopen, alleen ontzettend veel vlaggen, rood, etc. (27 dec. 1949). A few weeks later a fire in the Chinese Ambon area broke out: "(..) huis na huis ging op in de vlammen. Overal waren Chinezen bezig hun inboedel in veiligheid te brengen. Heel Ambon was in rep en roer en er werd gestolen op een verschrikkelijke manier (...). Er waren liefst 75 huizen in de as gelegd, waaronder de grootste toko's, 600 personen dakloos en een schade van 15 mille". (28 and 29 January)

2) photo-album. "Mijn jaren in Indië". Faux leater, 4to, cont. c. 350 photos, all dated with small subtext like "Het 119 jarig bestaan regiment Grenadiers 8 juli 1948", "Het keukenpersoneel van de Benteng. 20 maart 1949" or "Het oude materiaal wordt eindelijk afgevoerd... 25 januari 1949"; 3) c. 30 letters, (13 Military post, Indonesia, 1949-50. Interesting correspondence from which it turned out that Jean was not happy with his colleagues and asked (unsuccesfully) several friends if they saw a chance for him to be relocated. As it turns out the friends had the same experience "Jij schreef dat het daar een bende was maar bij mij op de kamer kan je geloof ik de mensen, die niet naar de hoeren lopen met een zes vingers volstaan om ze te tellen. Het werk bevalt mij best maar de knapen, waar ik mee op de kamer lig bevallen me heel niet". Also details on every day life for the Dutch soldiers: "We liggen tegenwoordig in de voormalige Medang van Burie met 17 man in veldbedden op bultzakken. We ontvangen thans alles in natura, betalen een eigen koki, voorheen werkzaam bij Amman, en eten er dientengevolge zeer goed van" + 17 post-war letters from other veterans; 4) Ephemera: unofficial military cooks hat, hand-made by a Chinese tailor in Kupang, Timor; 4 emblems, 2 pins (one 'Veteranenspeld'); several booklets, newspaper clippings etc.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: