Beheer

LOT 400
SOLD €380,00

Pieter de la Court. Three works in 2 vols.: (1) Consideratien van staat,

ofte polityke weeg-schaal, waar in met veele, reedenen, omstandigheden, exempelen en fabulen werd ooverwoogen; welke forme der regeeringe, in speculatie geboud op de practijk, onder de menschen de beste zy. Beschgreven door V.H. In deese derde editie naauwkeurig ooversien, merkelik vermeerdert, en in veelen klaarder gestelt. Amst., D. Dirksz., 1662, (28),670 p., w. engr. frontisp. and 2 fold. plates, contemp. overlapping vellum w. old manuscript title on spine (fine copy).

Wildenberg 1033; (2) Historie der gravelike regering in Holland door V.H. Waer by is gevoegd de oorsprong der Nederlandsche troublen weleer beschreven door Viglius Zuichemus ab Ayta. N.pl., n.publ., n.d. (Amst., 1662), (16),264 pp., w. engr. title-p., contemp. overlapping vellum w. modern manuscr. title on spine (fine copy). This edition not in Wildenberg. De la Court's proof of the unsoundness of government written in cooperation with his brother Johan de la Court. De la Court was a notorious anti-orangist. He was Johan de Witt's nephew, co-author of the Interest of Holland. Bound with: (3) Interest van Holland, ofte Gronden van Hollands-Welvaren. Aangewezen door V.D.H. Amst., Joan Cyprianus van der Gracht, 1662, (16),267,(5) p. Wildenberg 1041. (total 3 works in 2 vols.)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: