Beheer

LOT 424
SOLD €280,00

Three interesting convolutes w. 4/ 3/ 2 titles: (1) De gulde legenden

van de stadthouders in Holland en West-Vrieslandt. Dat is eenige noodige Uytbreidingen van de toetsen over de 40 stellingen vander selven Stadthouderlycke regeering. Amst., Fr. Legendum, 1663, 336 p., w. fine engr. title, contemp. calf, gilt and ribbed spine w. mor. letterpiece, sm. 8vo.

Wildenberg 1101 (P. de la Court); Knuttel 8806c (Uytenhage de Mist); Geyl, no. 16 (De La Court). Bound with: (2) Toetze op het laster-schrift, t'onrecht genaamt Stadhouderlyke regeeringe van Holland en West -Vriesland. Door D.P.E. Leyden, J. Princen, 1662, 126,(2) pp. Knuttel 8855c; Geyl no. 13. And bound with: (3) (C. Huygens). Den herstelden prins: tot stadt-houder ende capiteyn generaal vande Vereenighde Nederlanden, (...). (C. Huygens). Amsterdam, Joan Cyprianus van der Gracht, 1663, (16),122,(4) pp., woodcut coat-of-arms on title-page. Knuttel 8806a; Geyl, no. 14. And bound with: (4) (J. Swift). De publyke geest der Whigs (...). Uyt het Engels door A.G.L. "Gedrukt tot Groningen en te bekomen tot Amsterdam by N. Lobedianus", n.d., 69 p. Dutch translation of Swift's "Public spirit of the Whigs" (1714), written against Sir Richard Steele's pamphlet "Crisis". Cf. Knuttel 16209, French translation. With: Convolute of 3 works: (5) (Pieter de la Court or J Uytenhage de Mist). Apologie ofte verantwoordinge van den ondienst der stadthouderlycke regeeringe. Tegens den hersteller van den Prins van Orangie tot stadhouder ende capiteyn generaal der Vereenigde Nederlanden. Amst., J.C. van der Gracht, (16),335 p., contemp. gilt calf (acid-binding). Wildenberg 1091; Knuttel 8794a; Geyl, no 15. Bound with: (6) Den klagenden veenboer, over de faem-roovende pasquillen tegens zyn Hoogheyt den (...) Prince van Orangie (...). The Hague, Fr. Speckhals, 1662, 16 p. Cf. Knuttel 8058; Geyl, no. 10. And bound with: (7) (P. de la Court or J. Uytenhage de Mist). Aesopus Defensor, sig erbarmende over de diepe sugten van den klagenden veenboer. Ibid., idem, 1662, 60 p. Wildenberg 1081; Knuttel 8658b; Geyl, no. 11. With: Convolute of 2 works: (8) (Jean Nicolas de Parival). Ware interest van Holland. Gebouwt op de ruïnen van den Interest van Holland, onlangs uitgegeven door D.V.H. (= Van der Hoven = Pieter de la Court). Toegeeygent aen de dochter van de tijt, Door I.N.D.P. (= Jean Nicolas de Parival). Leyden, J. Princen, 1662, 208 [= 224] p., contemp. vellum, Page-numbering 129-136 present twice. Knuttel 8653b; (9) Toetze op het laster-schrift (...) (see (2)). See also lot 399 (together 9 works in 3 convolutes).

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: