LOT 441
SOLD €120,00

(P. de Lange). Kort kronykje, behelsende alle de voornaemste geschiedenissen

die er in de tijd van 120 jaren, van Anno 1550. tot 1670. in de Nederlanden, als elders zijn voorgevallen. Dienende tot eeuwige memorie voor ons en onse kinderen. alles uyt de voornaemste historien by een gestelt (by Pieter de Lange), en de autheuren en plaetsen aengewese, Amst., M. Doornick, 1670, (24),428,(3) pp., w. engr. frontisp. and 2 illustrations on one full-p., contemp. overlapping vellum, 12mo.

Occas. waterst.; frontisp. lacks sm. portions of blank margins and w. sm. hole in address. Bookblock loosening; vellum dam. at overlapping part of lower cover. With bookplate of A. van Toorenenbergen on upper pastedown. Rare.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: