Beheer

LOT 497
SOLD €100,00

[Architecture] Jacob Poley. Architectura civilis,

of naauwkeurige ontwerpen en verzamelingen van verscheide zeer fraaye groote kap-werken, van huizen, schuuren, pakhuizen, &c. Met eenige uitreekeninge van de materialen, volgens de bestekken daar van in articulen verdeelt. Dienstig voor alle liefhebbers en leerlingen van de bouw-konst. Alle getekent door den beroemde kenner der bouw-kunde Jacob Poley, stads architek [sic] en directeur der zaagmolens tot Zierikzee. Amst., P. Schenk, 1720, (6),63 pp., contemp. half roan, sm. 4to.

This is the very often lacking small booklet for the richly illustrated folio-work by Poley with the exact same title, often also found in half roan. Perhaps, it can be considered to be a kind of prospectus for that work, that must have been quite expensive at the time it was issued. "Een iegelyk, en voornamentlyk die geene welke in die wetenschappen gevordert en geoeffent zyn, zullen na myn gedagten wel begrypen, hoe dienstig dat dien aart van werken diende wereltkundig gemaakt te werden (...) (Bericht van den tekenaer aen den lezer).

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: