Beheer

LOT 512
PASSED

[Theatre. J. Nomsz] Convolute of 18 small publications,

all on the play Zoroaster by J. Nomsz, 1768 (also incl. in the convolute), all published in Amsterdam or. w. fake address, 1768-1769, contemp. half mor., gilt and ribbed spine w. mor. letterpiece "I. Nomsz" and volume-number 2, sm. 8vo.

In this interesting convolute, Jan Nomsz' play Zoroaster is heavily criticized and defended in a number of small (mostly (very) rare) pamphlets, of which some are apparently not present in NCC. Comprising: (1) Zoroaster. Treuspel door J. Nomsz. Amst., I. Duim, 1768, (8),74,(2) p., w. 2 engr. frontisp. and title-vignette. Interesting copy, with contemp. manuscript corrections on strips of paper pasted over the orig. printed text. (2) Op het treurspel Zoroaster (...). N.pl., n. publ., n.d., (4) p. (3) Triomph der eigenvinding, gebleken in het treuspel Zoroaster (...). Door R.H. N.pl., n.publ., (1769), 16 p. (4) Verzamelde stukjes in 't ligt gekomen, by gelegenheid der uitgave en vertooning van den Zoroaster (...). N.pl., "gedrukt voor eenige liefhebbers", 1769, (5) p., w. engr. title-vignette. (5) Brief aan een vriend te Amsteldam, behelzende eenige aanmerkingen over het (...) treurspel (...) genaamd Zoroaster (monogrammed "L.N." and dated 29 December 1768) at the end.). Amst., F.H. Demter, n.d. (1769?), 48 p. (6) Bescheiden aanmerkingen van J. Nomsz, over de beoordeeling van Amosis (...). Alsmede een korte verhandeling over het treurspel Zoroaster. Amst., D. Klippink, 1769, 61,(1) p. (7) Kort en zaakelyk antwoord van A. Henriades v. S. aan L.N. (...) over het treurspel (...) genaamd Zoroaster. Amst., G. ten Boekelaar, 1769, (8) p. (8) Kort en weinig ter zake doend weder-antwoord, van L.N. aan den zeer geleerden heer A. Henriades van S. Amst., F.H. Demter, 1769, 8 p. (9) Onzydige beschouwing van het voorgevallene ten oozichte van het treuspel Zoroaster (...). Ibid., idem, n.d. (1769?), 46 p. (10) Hekeldicht voor den heere J. Nomsz, ter afgedwongen verdediging van Akakiades. LF. v. B. [= J. Le Francq van Berkhey]. N.pl., "gedrukt voor den schryver", 1769, 51 p. (11) Verstaanbare en welterzaake doende wederlegging van 't weder-antwoord door L.N. Raakende de bewuste aanmerkingen over den Zoroaster (...). Door A. Henriades. V.S. Amst., "gedrukt voor den autheur", "en zyn te bekomen, by H. Moll, W. van der Wal, A. Garran, en verdere boekverkopers", 1769, 16,(2) p., large fold. letterpress list of "zin- taal- en spelfouten "die in het weder antwoord van L.N., een boekdeel van een halfvel, gevonden worden". (12) Boek zonder tytel, of nooten zonder text, zynde een schriftuurlijk receptje, om de poëtische dolheid, van den heer J. le Francq van Berkhey (...) te geneezen; om nooit weer tegen den heere J. Nomsz, of andere braave lieden, op een kunst-ontëerende wyze te schryven. Amst., F.H. Demter, 1769, 32 p. (13) Iö Pean voor de paskwillante cabale van A.B.C. (...) X.Y.Z (...) door Jochem Durfwel. "Op 't Fopland in 't jaar 1.2.3. (...) 0" (1769), 5 pp., w. fold. engr. satyrical plate. (14) Kort antwoord aan den hooggeleerden Akakiades van Berkhey, op zyn eerloos en zot schimpschrift, tegen den heer Nomsz. Ibid., idem, 1769, 8 p. (15) Proeve van hekelprullen of een toontje hooger, ter grafschrift voor A. Henriades, V.S. (...) Bij gelegenheid van zyn eervergeten en met bordeeltaal opgevulde wederlegging tegens L.N. N.pl., n.publ., n.d. (6) p., signed "Uit verachting". (16) Zots-kap voor de naamloze cabale van (...) lasteraars, van J. le Francq van Berkhey, of de zoogenaamde verdedigers des heeren Nomsz wegens Zoroaster (...). N.pl., "gedrukt voor den schryver", 1769,11,(1) p. (17) Iö Pean of Loftriomphgalm, aan den zeer geleerden en zeer uitmuntenden heere Akakiades le Francq van Berkhey (...). Amst., F.H. Demter, n.d. (1769), 55,(1) p. (18) Zeedige verdediging voor den heere J. Nomsz, berucht toneelspeldichter binnen Amsterdam (...). "Gedrukt op de grafzerk van Zoroaster, en zyn te bekoomen by Jan Zwiesent (...)", (1769), (6),14 p. (Together 18 parts in 1 vol.)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: