Beheer

LOT 577
SOLD €110,00

Seven works: (1) M.J. de Man. Verhandeling over de kwaadaartige rot-koorts

ofte beschryving der ziekte welke in het laatst van 1770 en den volgende jaare 1771 gegraffeerd heeft te Maurik (...). Nijmegen, A. Van Goor, 1772. (14),238 p. Contemp. boards.

Dedication in pen on title-p.: "Clariss: et expertiss: D: van Geuns M: & D. Auctor." (2) De Alkohol-Kwestie in het licht der wetenschap. G. Bunge. Amst., D.B. Centen, 1887. 34 p. Orig. (sl. discol.) printed wr. (3) De aanwending der Electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie. Dr. Julius Althaus, transl. by Dr. Th. Kroon. Tiel, H.C.A. Campagne, 1861. X,317,XIII,(1) p. Orig. wr. Sl. soiled. (4) De Wil verstandelijk ontwikkeld en toegepast als geneesmiddel. Paul Emile Lévi, transl. by Henry Eshuys. Amst., C.L.G. Veldt, 1900. 167 p. Cl. w. green ill. covers and gilt title. -and 3 more. (total 7)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: