Beheer

LOT 607
PASSED

[Football] M.V.V. Maastricht

8 Club magazines from the War years 1940 and 1941. Stapled, 6 p.

The war is only occasionally mentioned in the magazines. The battles on the football field, however, are elaborately discussed. "Nu is het voor my een verblijdend teeken dat ik niet alleen van onzen leider, doch ook van de zijde van onze tegenstanders heb vernomen dat de leiding van den scheidsrechter zoo diep en diep treurig was, dat het niet te verwonderen viel dat de meest bezonnen mensch zijn kalmte verloor. Het is werkelijk waar (..) zonder dat dit voor onze jongens een verschooning is, moet ik eerlijk bekennen dat het met de meeste scheidsrechters tot den vijfden dag verdunde soep is." (total 8)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: