Beheer

LOT 358
PASSED

Feest-Gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam

onder de zinspreuk: "Een onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven" ter der viering van zijn Honderdjarig Bestaan. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen. 1879.

Small folio in new half leather with marbled sides. Pasted on title. Text: D. Bierens de Haan. Published in facsimile. Placcaet ende Ordonnancie Daerop binne den Landen van Hollant en West-Vriesland sal gheheven worden den veertichste penninc... 1599 Also in facsimile: Calculatie van de Waardye van Lijf-renthen, naer proportie van Los-renthen, geteekend "Johan de Witt" ... 1671.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: