U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Resultaten

100-124 Amsterdam
Resultaten

veiling / 24 april 2012
[100 - 109] [110 - 119] [120 - 125]
kavel: 100
Album der Universiteit van Amsterdam
-Academische Boekhandel Delsman, Nolthenius Amsterdam, 1902. 12 p. Foto's in orig. bruine map. Hierin de volgende heliotype foto's - 1 Pharmaceutisch Laboratorium. 2 Physiologisch laboratorium. 3 Leeszaal. Universiteits Bibliotheek. 4 and 5 Hortus Botanicus. 6 Auditorium. Physisch Laboratorium. 7 Snijkamer. 8 Scheikundig laboratorium. Werkzaal der Philosophen. 9 Collegezaal anatomisch Laboratorium. 10 Senaatskamer. 11 Collegezaal Aquarium Gebouw. 12 Aula. 13 Scheikundig Laboratorium. Werkzaal der Philosophen. 14 Natuurkundig Laboratorium. 15 Binnenplaats der Universiteit. 1. Binnengasthuis.-

verkocht € 125.00
kavel: 101
[Amsterdam] Noordzee-haven en kanaal voor Amsterdam. (Doorgraving van Holland op zijn smalst.)
-Het plan, waarvoor concessie is gevraagd, beschreven door de ontwerpers B.W. Croker en Charles Burn. (Amst.), Frans Buffa & zonen, (1859), 34 p., 2 gevouwen gelithogr. kleurenplaten, orig. omslag.-

verkocht € 160.00
kavel: 102
[Amsterdam] Lot van 9 publikaties over "De doorgraving van Holland op zijn smalst".
-Gepubliceerd tussen 1859 en 1868, allen met orig. pap. omslag. Enkele titels: J.D. Diets, Nadere beschouwing over de doorgraving van Holland op zijn smalst (met een plaat); H.P.G. Quack, De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste woord; W.J. Schuttevaêr, Het Y voor Amsterdam. Afsluiting bij Schellingwoude, spoorwegstation in 't open havenfront, gevaren, aanslibbing, enz. en P. Opperdoes Alewijn, Kort betoog houdende ernstige bedenkingen tegen het plan de doorgraving van Holland op zijn smalst (...).-

verkocht € 160.00
kavel: 103
[Amsterdam] Lot van 9 publicaties over "De doorgraving van Holland op zijn smalst".
-Gepubliceerd tussen 1862 en 1875, allen met orig. omslag. Enkele titels: J.W.H. Rutgers van Rozenburg, De Hooge Regering en Het Gemeentebestuur van Amsterdam; De beschuldigingen van Jhr. Mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg (...) in zake het Noord-zeekanaal uit de stukken weerlegd; P.J. de Quartel, Een ernstig woord tot allen die belang stellen in den bloei van Neèrlands hoofdstad (...) en M.J. Pijnappel, Het kanaal en de kanaalmaatschappij. Een woord aan de aandeelhouders en aan Nederland (...).-

verkocht € 160.00
kavel: 104
[Amsterdam] Verhandeling over de wateren en lucht der stad Amsterdam en aangrenzende deelen van ons vaderland.
-Door G.J. Mulder. Amst., C.G. Sulpke, 1827, XII, 243,(1) p., orig. (gedeeltelijk besch.) pap. omslag (Citaat uit de inleiding: "Het was in den zomer, dat ik mij hier vestigde en, geen wonder, van al hetgeen ik door mijne zintuigen gewaar werd, trof mij in den beginne niets meer, dan de stank, die uit de grachten opstijgt."). - A. HUËT, Amsterdam een landstad? Bijdrage tot het onderzoek aangaande de droogmaking van het zuidelijk deel der Zuiderzee. Den Haag, J. & H. van Langenhuysen, 1875, 82 p., 2 grote vouwkaarten, orig. pap. omslag - en 3 andere toegevoegd.-

verkocht € 1001.00
kavel: 105
Ontwerp van een nieuwen waterweg van Amsterdam naar de Waal
-Door een ouf-officier. Den Haag, J. Ykema, 1880, (2), 18 p., grote gelithogr. kaart in kleur, gelithogr. plaat, enkele tabellen in de tekst, latere simpele kart. band met gedeelte van orig. omslag, 4to. - en: Rapport betreffende het Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Schermerboezem en Amstelland. Door J.F.W. Conrad. Haarlem, 1877, (2), 112 p. vele tabellen (ook buiten de tekst), halflinnen band uit de tijd (titel, auteur en datum met de hand aangebracht), 4to. -

verkocht € 120.00
kavel: 106
[Amsterdam] Convoluut bestaande uit 30 geschriften naar aanleiding van de brand van de Amsterdamse schouwburg in 1772
-allen ca. 1772, samengebonden in 2 delen, meerdere gegrav. platen, unif. gemarmerde kart. omslag uit de tijd.-

verkocht € 280.00
kavel: 107
Algemeen adresboek der stad Amsterdam, en almanak voor den jare 1823.
-Door E. Maaskamp. Amst., E. Maaskamp, 1823, IV,(18), 50, 36, 300 p., orig. kart. omslag (waarschijnlijk mist voor het tweede deel een titel; rug beschadigd). Naamwyzer en adresboek der leden, uitmakende het stedelyk bestuur der stad Amsterdam, over den jare 1821 (...). Amst., P. den Hengst, 1821, 213,(7) p., groen perkamenten band uit de tijd met vergulde lettering en wapen van Amsterdam (goed) - en 4 andere gidsjes/ naamregisters.-

verkocht € 110.00
kavel: 108
[Amsterdam] Beschrijving van het (plechtige) volksfeest, te Amsteldam, op den 19den junij 1795.
-(Amst., D.M. Langeveld, 1795), 68 p., 15 handgekleurde platen, kart. omslag uit de tijd.-

verkocht € 150.00
kavel: 109
Naam-lyst van alle persoonen, die binnen Amsterdam Sederd het Jaar 1693 tot 1766. Door Scherprechters Handen zyn ter Dood gebragt (...)
-Amersfoort, M. Langenwagen, 1766, 52 pag., pap. omslag uit de tijd (bindgaren zijn los geraakt). En: Jacobus Koning. Geschiedkundige aantekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw. Amst., J. van der Hey en Zoon, 1828, XVI, 204 p., gegrav. titelpag., kart. omslag uit de tijd (rug beschadigd).-

verkocht € 280.00
[100 - 109] [110 - 119] [120 - 125]