U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Resultaten

585-599 Oude Boeken II
Resultaten

veiling / 24 april 2012
kavel: 585
Alle de Werken soo Oude als Nieuwe van den Heer Jacob Cats ...Amsterdam. D. v.d. Dalen. Utrecht. W. vande Water. 1700
-Lederen band. kl. folio.[24] 608, 62 pp. met talloze prenten binnen en buiten de text.-

verkocht € 150.00
kavel: 586
[Militaria] Allereerste gronden der beschouwende en werdadige meetkunst, opgesteld ten gebruike van de heeren officieren bij de korpsen
-infanterij, kavallerij en mariniers. Door J. van Gelder. Den Haag/ Amst., Gebr. van Cleef, 1827, 2de ed., XIV,(4),292 pag., 8 gevouwen gegrav. platen, halfleder uit de tijd. + Beginselen der goniometrie en trigonometrie ten gebruike van de kadetten der koninklijke artillerie- en genieschool te Delft. Den Haag/ Amst., Gebr. van Cleef, 1824, 2de ed., 1 gegrav. plaat, kart. omslag uit de tijd (enkele vellen met manuscr. aantekeningen los bijgevoegd).-

verkocht € 80.00
kavel: 587
Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
-Amst., T. Jacobsz., J.Fz. Stam, E. Cloppenburgh and O.B. Smient, 1641, 5 delen in 1 band, 19de eeuwse marokijnen band, folio.-

verkocht € 250.00
kavel: 588
[VOC] Manuscript verslag van een vergadering van de VOC.
-Twee bladen, 33x20 cm., aan beide zijden beschreven in pen en zwarte inkt, "Den 28 Maart 1738".-

verkocht € 300.00
kavel: 589
[Militaria] Naamen der tegenwoordige leden van het genootschap, ter beöefening en aanmoediging van den Burger-Wapenhandel (...) Pro Partia
-et Libertate te Utrecht. Utr., 1784, 18 pag., zonder band. + Reglement voor het koninklijk scherpschutters-genootschap St. Hubert. Utr., Utrechtse drukkerij, 1886, 19 pag. (eenzijdig gedrukt), orig. pap. omslag. + 1 ander, niet gerelateerd.-

verkocht € 75.00
kavel: 590
Lot van ca. 25 manuscript gedichten/ verhalen.
-Meest 19de eeuw, verschillende handschriften, verschillende formaten.-

verkocht € 80.00
kavel: 591
[Vrijmetselarij] "Summo cum honore atque veneratione erga supremum totius mundi opificem (...).
-Gegraveerde oorkonde op perkament, ingevuld met pen, bevat vrijmetselarij symboliek en een opgeplakt zegel, versierd met linten, Amst., 1838.-

verkocht € 125.00
kavel: 592
[Bladmuziek] "Gezangen die onder de misse of in de loven gezongen worden"
-Geen plaats, uitgever, datum (19de eeuw), 48 pag., gegraveerd notenschrift en text, halfleder uit de tijd (achterplat ontbreekt. Zeer curieus). + Convoluut met liederen, verschillende uitgevers, verschillende componisten, gelithogr. notenschrift, meest met pianobegeleiding, 19de eeuw. + 2 anderen-
€ 50 - € 100
kavel: 593
[Judaica] "Publicatie (...) Borgermeesteren en vroedschap der Stadt Utrecht bevindende dat (...) verscheyde Joden en Soogenaemde Smousen zig
-evenwel niet ontsien hebben binnen dese Stadt te komen/ en (...) wederom andere Waeren te koop te veylen (...)" Utrecht, J. van Poolsum, 1736, 53x42 cm.-
€ 500 - € 800