U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

100-157 Amsterdam


Collectie Jan Wienema

Resultaten

veiling / 13 november 2012
[100 - 109] [110 - 119] [120 - 129] [130 - 139] [140 - 150] [151 - 157]
kavel: 100
Het verheerlykt Watergraafs-of Diemer-meer bij de stadt Amsterdam
-Van deszelfs Lustplaatzen en Landhuizen, Hoven, Tuinen, Fonteinen, Vyvers, gras- en bloemperken. Gemeene en byzondere Ry- en Wandeel-weegen, Malibaan, herbergen en bruggen. Alle naar 't Leven getekent door Daniel Stoopendaal, beschreven door Matthaus Brouerius van Nidek, Amsterdam, P.J. Entrop, tweede ed., 1768. Folio, in blinde band. Met titelpagina en twee dubbelp. gegrav. kaarten, 30 platen, met op elke pag. 2 genumm. gravures.-

verkocht € 200.00
kavel: 101
Isaak Le Long - Historische Beschryvinge van de Reformatie der Stadt Amsterdam
-behelsende, Na een korte aanwysinge, van d'Opkomst en Voortgang der Roomschgesinde Bygeloovigheeden ... en eyndelyk door de Reformatie Ao 1578 wederom afgeschaft. Amsterdam, Joh. van Septeren, 1729. Folio. Perkamenten band met blindstempel. [8], 576, (12) p. Compleet met 30 kopergravures, waarvan 1 uitslaand (Coupel-kerk met Booter-Markt, 52 x 66 cm.), 2 dubbelp. (plattegrond van Amsterdam en kalender) en 27 kopergravures met 1 of 2 prenten per plaat. Daarnaast 17 gravures in de tekst. -

verkocht € 550.00
kavel: 102
Dr. O.D. [Olfert Dapper] - Historische beschrijving der Stadt Amsterdam
-waerin de voornaemste geschiedenissen (...) en al de Stads gemeene, zoo Geestelijke als Wereltlijke, Gebouwen, in meer als tzeventigh kopere platen (...) vertoont worden. Amsterdam, Jacob van Meurs, 1663. Klein folio, perkamenten band met blindstempel. Frontispice in kopergravure en gegrav. wapenschild van Cornelis Witsen. 8, (76), 552, (8) p. Compleet met 72 kopergravures (waarvan een uitslaand zicht op Amsterdam en alle andere dubbelp. en 1 gravure in de tekst. -

verkocht € 800.00
kavel: 103
Domselaer, T. van - Beschryvinge van Amsterdam
-met een verhael (...) tot dezen Jare 1665. M.W. Doornick, Amsterdam, 1665. 4to, lederen band, rug met goudopdruk. Frontispice gegraveerd door A. Bloteling. 3 delen in een band. (8), 284, 312, 446, (116) p. met in totaal 120 kopergravures (meest door J. Veenhuysen), waarvan 1 dubb. p. plattegrond, 1 uitslaand zicht op Amsterdam, 6 dubb. p. prenten en 112 meer den half p. grote gravures in de tekst. -

verkocht € 1200.00
kavel: 104
OUD-HOLLANDT’S NIEUSTYDINGHE 1895
--[R.G. Rijkens Gzn], Haarlem, bij de kinderen van Izaak en Johannes Enschedé, 1895. Folio, perkamenten band, rug met rood en goudopdruk.-

verkocht € 80.00
kavel: 105
Daniel Willinks Amstellandsche Arkadia,
-of Beschryving van de gelegenheit, Toestant en Gebeurtenissen van Amstellandt (...) met fraaye koperen plaaten opgeheldert (...) door Gerrit Schoemaker te Utrecht by Samuel de Waal, 2e druk, 1773. 8vo. 2 delen, half-leer. Gekleurd frontispice. Compleet met 12 gevouwen en zeer fijn gekleurde kopergravures; de gravures door J.C. Philips-

verkocht € 220.00
kavel: 106
L. van Ollefen - Verkorte beschryving van Amsterdam
-geschikt voor de opvoeding der Jeugd; door L. V. Ollefen, versierd met nieuw geïnventeerde kunstplaaten, te Amsterdam, by J. B. Elwe, 1782. 8vo., gekartonneerd, (2), 279, (V) p. Compleet met 8 kopergravures op 4 platen, door Schouten en De Bakker. -

verkocht € 80.00
kavel: 107
Jacobus Kok - Amsteldamse Jaarboeken
-Amsterdam, J.B. Elwe, 1781. Amsteldamse Jaarboeken, behelzende de merkwaardigste Geschiedenissen, (...) bijeengebragt door Jacobus Kok. groot 8vo., half-leer, 3 delen, VIII, 416, XXX, 424, XXXVIII, 632, XXVIII p. Compleet met gegraveerd frontispice en 16 uitslaande kopergravures. -

verkocht € 240.00
kavel: 108
[Jan Fokke] - Amsteldam en zyne Geschiedenissen. 6 deeltjes
-in het kort, met prentverbeeldingen, te Amsterdam, by Johannes Allart, 1788-92, 12mo. in half-linnen band. 243, 281, 249, 236, 245, 228, (24) p. Compleet met 30 kopergravures w.o. 1 plattegrond, 5 portretten, verder uitslaande stadsgezichtjes en div. gebouwen. -

verkocht € 160.00
kavel: 109
Petrus Schenk - Afbeeldinge der voornaamste Gebouwen van Amsterdam
-[Amsterdam], [1710], 8vo., oblong, half-linnen, gemarmerd. Incompleet exemplaar met 31 van 100 kopergravures. Opnieuw ingebonden door Jan Stoffels (1989). Los toegevoegd nr.24, nr. 64 in repro en nr. 94. -
€ 250 - € 500
[100 - 109] [110 - 119] [120 - 129] [130 - 139] [140 - 150] [151 - 157]