U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

100-157 Amsterdam


Collectie Jan Wienema

Resultaten

veiling / 13 november 2012
[100 - 109] [110 - 119] [120 - 129] [130 - 139] [140 - 150] [151 - 157]
kavel: 140
BREDIUS, ABRAHAM (1855-1946)/ BLOK, PETRUS JOHANNES (1855-1929) - Amsterdam in de zeventiende eeuw
--Deel 1: Voorrede / P.J. Blok. Groei en bloei der stad / D.C. Meyer Jn. Regering en historie / G.W. Kernkamp. Deel 2: Handel en nijverheid / H. Brugmans. Huiselijk en maatschappelijk leven / G.Kalff. Godsdiensig leven / H.C. Rogge. Deel 3: Kunst: De bouw- en beeldhouwkunst / A.W. Weissman. De schilderkunst / A. Bredius. De letterkunde en het tooneel / G. Kalff. Het muziekleven / D.F. Scheurleer. Met hierbij de afbeelding van Amsterdam in 1625 door Balthasar Florisz.-

verkocht € 150.00
kavel: 141
Witkamp, P.H. - Amsterdam in Schetsen. 1861 en tweede serie, 1869. (totaal 2)
-Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1861 en 1869. Met Teekeningen van W. Hekking Jr. 8vo., linnen banden met goudopdruk, gelithografeerde frontispices, compleet met 48 vol pag. kleurenlitho's. Zeer mooie exemplaren. -

verkocht € 580.00
kavel: 142
Blyde inkomst der allerdoorluchtighste koninginne, Maria de Medicis, t'Amsterdam
-Vertaelt uit het Latijn des hooghgeleerden heeren Kasper van Baerle [Barlaeus]. Amst., C. Blaeu, 1639. (12), 76 p. Gegrav. portret van Maria de Medici, 9 (van 16) geëtste prenten, simpele kart. band uit de tijd (of iets later) met vernieuwde rug, folio. -

verkocht € 200.00
kavel: 143
Commelin, Casparus - Beschryvinge van Amsterdam (in 2 delen)
-zynde een naukeurige verhandelinge van desselfs eerste oorspronk uyt den huyse der Heeren Van Amstel en Amstellant ...tot den jare 1691, 2e druk, tot Amsterdam, by Andries van Damme, Johannes Ratelband, De Weduwe A. van Aaltwyk en Hermanus Uytwerf, 1726. Compleet met uitslaande plattegrond, uitslaand zicht op Amsterdam vanaf 't Y, 4 verdere plattegronden, een geslachts-register, 47 platen, waarvan de meeste dubb. pag. en talloze prenten in de tekst. De prenten en plattegronden alle in kopergravure. -

verkocht € 750.00
kavel: 144
Wagenaar, Jan - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, (13 delen)
-kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven door Jan Wagenaar, te Amsterdam by Isaak Tirion, 1760 – 1768. Compleet in 13 delen. 8vo., half-lederen bandjes, gegrav. frontispice door S. Fokke, portret van de auteur door Houbraken en Buys en 106 merendeels uitslaande zichten, gebouwen, plattegronden enz. in kopergravure. -

verkocht € 400.00
kavel: 145
Plan tot uitbreiding der stad Amsterdam aan den IJ kant
-Ontworpen door J.J. van der Maaden. Amst., Scheltema & Holkema, 1873. 31, (1) p. Met 2 grote gelithogr. vouwplaten, orig. pap. omslag (klein gedeelte voorzijde omslag ontbreekt). + 2 andere publicaties met gelithografeerde platen, o.a. Ontwerp tot uitbreiding der Stad Amsterdam tusschen de Utrechtsche- en Leidsche Barrières. Amst., 1866, zonder omslag. + Plan tot uitbreiding van Amsterdam. Gelithogr. kaart, handgekleurd, 60x70 cm., C.J. Lohm,an Jr. -

verkocht € 350.00
kavel: 147
[Pamfletten] VVtenbogaert, Johannes, Ondersoeck der Amsterdamsche requesten
-tot verdedigingh der onschuldighe, ende onder-rechtingh der misleyde. Ghedruckt in 't Jaer ons Heeren, 1628, zonder plaats en uitgever (Amsterdam - Broer Jansz). -

verkocht € 60.00
kavel: 148
[Pamfletten - Politiek] Uitlegging op eenige vertooningen;
-die, door last der E.E. Heeren Burgemeesteren, t'Amsterdam op de markt vertoont zijn door Jan Vos. Den tweeden Druk, met de zes middelste Vertooningen vermeerdert. Amsterdam, Jacob Lescaille, 1648. -
€ 50 - € 100
kavel: 149
[Pamfletten - Politiek] Den rechten ommeganck
-vande gevioleerde stadt van Amsterdam. Gedruckt in 't Jaer der Nydigheyd van de Hollandsche Vryheyd, [1650]. -
€ 40 - € 80
kavel: 150
[Pamfletten] Nieuwe Lijste van Courtagie
-voor de Makelaars der Stadt Amsterdam. Gearresteert den 28 Januarij 1747. Te Amsterdam, bij Pieter Hendrik Dronsberg, (1747). + Ordonnantie voor den Stedelijken Impost op de Turf + Een missive gheschreven van een Borgher van Bremenm aen een goeden vriendt tot Amsterdam [...] Tot Groningen, by Isaac Woutersz. Kock, 1651. + Out en nieu, gepast op het Jubeljaar van MDCC over Koning Salomons Prediker[...] door Joannes Brandt. t'Amsterdam, by Gerrit Slaats, MDCC. -

verkocht € 70.00
[100 - 109] [110 - 119] [120 - 129] [130 - 139] [140 - 150] [151 - 157]