U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

400-449 Amsterdam
Resultaten

veiling / 2 december 2013
[400 - 410] [411 - 420] [421 - 428]
kavel: 400
Poorterbrief 1694 Amsterdam
-Poorterschapsbewijs Antonis Boudos Grootsman, 1694. Met signatuur L. van Loon. -

verkocht € 110.00
kavel: 401
Les Principaux Edifices et Vues de la Ville d'Amsterdam, le tout fidelement dessine sur les lieux.
-De Voornaamste Gebouwen en gesigten der Stad Amsterdam, aldaar getrouw afgetekend en uytgevoerd. Leiden. Pieter vander Aa. [1715].-

verkocht € 200.00
kavel: 402
Studentica
-30 foto's van diverse Amsterdamse studentenverenigingen tussen 1903-1922. O.a. het vijfde lustrum van het Amsterdamsch Studenten Muziekgezelschap J. Pzn. Sweelinck + "Voor aanvang van de tournee van de toneelvereniging A.S.T.V., 1904" -en een aantal foto's van Studentenvereniging Unica waaronder een met bijschrift 'inauguratie Unica 1903'. Enkele foto's van de hand van de Amsterdamse fotograaf Nic. Schuitvlot (1859-1947). -

verkocht € 130.00
kavel: 403
Verhandeling over de aanslibbing der haven van Amsterdam, en de afdamming van Pampus.
-Amst., Wed. G. Hulst van Keulen, 1828, VIII,127 pag., gevouwen gegrav. kaart, orig. kart. band (gebruind). - En: Verhandeling ter beantwoording der vrage: over een ontwerp, om het IJ bij Pampus, door een' dijk van sluizen voorzien, af te dammen. Door Dirk Mentz. [Titelpag. ontbreekt] Deel 2 (van 2), 87-239,(1) pag., 2 gevouwen gegrav. kaarten, pap. omslag uit de tijd.-
€ 150 - € 300
kavel: 404
Wegwyzer of Korte Beschryvinge der Stad Amsterdam.
-Zynde eene beknopte Verhandeling van derzelfder eerste Opkomst, Vergrootingen en tegenwoordigen Staat (...) Nevens eene Beschryvinge van het heerlijk Stadhuis, Amsterdam, Pieter Meyer, 1751.-

verkocht € 450.00
kavel: 405
Kaart van de omleggende Plaatsen van Amsterdam
-Vertoonende de versterkte toegangen met de overstroomingen rondom deze vermaarde Stad (...). Kopergravure door C. van Baarsel, Amsterdam, D.M. Langeveld, 1790.-

verkocht € 300.00
kavel: 406
Afbeeldingh vande twee Blockhuysen op den Amstel voor Amsterdam
-gefundeert inden Jare 1650. Gesneden door Nolpe. die de selve druckt en vercoopt, Amsterdam-

verkocht € 200.00
kavel: 408
Koningin Album
-Leporello met aanzichten van bekende plekken in Amsterdam, uitgegeven t.g.v. de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Rechthoekig, 8vo, uit te vouwen in 10 beelden + Cooperatieve Vereeniging "Voor Allen der H.IJ.S.M., Amsterdam, driemaandelijksche Prijscourant der Verbruiksinstelling. November 1905. Handelscatalogus, geniet, 52 p. + Uitstapjes met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij No. 9. Amsterdam met 6 illustratien. Nijgh & van Ditmar, ca. 1890. 16 p. -
€ 50 - € 80
kavel: 409
Daniel Willinks Amstellandsche Arkadia,
-- of Beschryving van de Gelegenheit, Toestant en Gebeurtenissen van Amstellandt, Met deszelfs onderhoorige Dorpen, Heerlykheden, Ambachten, Lusthoven, Wateren, enz. Met fraaye koperen platen opgeheldert. In ordre geschikt, en nader overzien, door Wylen den Heere Gerrit Schoemaker. Utrecht, Samuel de Waal, 1773, 2 delen, (13),376; 306,(9) p., 12 gevouwen gegrav. platen, gevouwen stamboom heren van Amstel, unif. perkamenten band uit de tijd.-

verkocht € 130.00
kavel: 410
Jan Bulthuis (1750-1801)
-De Reguliers Waag te Amsterdam, tekening, 13x20 cm., ca. 1790.-
€ 180 - € 300
[400 - 410] [411 - 420] [421 - 428]