U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1200-1257 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / 10 juni 2015
[1200 - 1209] [1210 - 1219] [1220 - 1232] [1233 - 1242] [1243 - 1252] [1253 - 1257]
kavel: 1200
[Alkmaar] Kronyck van Alckmaar met zyn dorpen.
-- Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar tot den jaren 1658. Waar by gevoegd is P.J. Schagen, Alckmaar-Beleg en 't Octroy van de Scher-Meer (...) Tweede druk, vermeerderd met 21 gezigten zo om als binnen Alckmaar na 't leven getekent door Abraham Rademaker, Amsterdam, Steeve van Esveldt, Alkmaar, Jacob Maagh, 1743.-

verkocht € 350.00
kavel: 1201
W. van den Hoonaard, Rotterdam, 1825
-Korte Aardrijkskundige beschrijving der stad Rotterdam, In lesjes voor de Jeugd, met een Topographisch kaartje. Door W. van den Hoonaard, Onderwijzer te Hillegersberg. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1825. 80 pp. 15,5 x 9,5 cm. Papieren band, uitvouwbare kaart, kopergravure aan binnenzijde voorplat geplakt. Enkele roestvlekjes, band licht sleets op rug.-

verkocht € 90.00
kavel: 1202
[XVII Provincien] M.Z. [= Martin Zeiler] Germaniae-Inferioris vel Circuli-Burgundici
-das ist Beschreibung und Abbildung der Frnembsten rter in den Niderlndischen XVII Provincien oder Burgundischen Kraijsse. Franckfurt am Main, Caspar Merian, z.d. (1659), (6),3-283,(20 index p.), met gegraveerde titel en talloze gegraveerde dubbelpagina kaarten van de provincies, (uitslaande) profielen en (dubbelpagina) plattegronden van de steden, contemporain kalfsleer, vergulde, geribde rug met marokijnen titelschildje, folio.-

verkocht € 3000.00
kavel: 1203
[Zeeland] Chronici Zelandiae libri duo:
-Auctore Iacobo Eyndio (...). Middelburg, ex officina Moullertiana, 1634, (24),263 p., met gegraveerde titel, gegraveerd portret van de auteur en een houtgesneden wapen van Zeeland in de tekst, klein 4to.-
€ 200 - € 400
kavel: 1204
[Rotterdam] Plattegrond van Rotterdam.
-Met beknopte gids van Rotterdam en alphabetische stratenlijst. Uitgave J.M. Brede, Rotterdam (zonder datum, ca. 1910), 75,(1) p., met groot uitslaande kleurenlithografische plattegrond (58 x 65 cm., inclusief rand met advertenties), oorspronkelijk rood linnen omslag.-

verkocht € 50.00
kavel: 1205
Verslag van den Toestand der Gemeente Arnhem over het jaar 1871,
-door Burgemeester en Wethouders der raad dier gemeente, volgens art. 182 der gemeentewet aangeboden. Arnhem, P.A. de Jong, 1872, 281,(1),19 p., uitslaande tabellen, oorspronkelijk bedrukt karton, groot 8vo.-
€ 70 - € 140
kavel: 1206
[Nunspeet] "Centr. Genootschap v. Kinderherstellings - en Vacantie-kolonies te Nunspeet".
-Ansichtkaart, ca. 1928, met gezicht op het gebouw, los met de hoeken ingestoken in de oorspronkelijke art-deco in drie kleuren gelithografeerde kartonnen muurhanger, 21 x 20 cm., met 2 metalen ophangoogjes in bovenmarge, in de oorspronkelijke envelop (zie beschrijving hier beneden).-

verkocht € 60.00
kavel: 1207
[Arnhem] Nationale Tentoonstelling te Arnhem in 1879. Officieele Gids.
-No. 1-22, 24-28, 31, 32, 34, 36-47, 50-56, 58-68, 70-76, 79-96, 98-102, 110-113 en 115. Arnhem, Koninklijke Nederlandse Stoomdrukkerij, A. van Oosterzee, 1879, (1),6-458 p., met herhaald houtgesneden titelvignet, houtgesneden illustraties en talloze advertentiepagina's buiten de paginering, los als uitgegeven, 4to., per pagina ingestoken in plastic mapjes in twee ringbanden.-
€ 150 - € 300
kavel: 1208
[Kleef en Zuid-holland]
-Kleefsche en Zuid-Hollansche Arkadia, of Dagverhaal van twee reizen in en omtrent die gewesten gedaan, in dicht-maat uitgebreid door Claas Bruin, verrykt met aantekeningen van de heere L. Smids M. Dr., Amsterdam, Evert Visscher, 1730-
€ 200 - € 400
kavel: 1209
[Nederlanden] Batavische Arcadia,
-Waer in: Onder 't Loof-werck van Liefkooserye, gehandelt werdt, Van den oorspronck van 't Oudt-Batavien, Vryheydt der voorige en volgende Bataviers, Vrye Zee, Zee-vonden, Vinders van verborgen Schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waerheydt door pynigen, onheyl van de lanckwyligheydt der Rechtspleegingen, met de oorsaecken van dien, en de behulpmiddelen daer tegen (...). Deze leste Druk met Figuren vermeerdert. En een verduitsching van alle de uytheemsche taelen. Amsterdam, A. Wor en Erve G. Onder de Linden, 1729. -
€ 100 - € 200
[1200 - 1209] [1210 - 1219] [1220 - 1232] [1233 - 1242] [1243 - 1252] [1253 - 1257]