U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

1200-1257 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / 10 juni 2015
[1200 - 1209] [1210 - 1219] [1220 - 1232] [1233 - 1242] [1243 - 1252] [1253 - 1257]
kavel: 1210
[Nederlanden] Batavische Out-heeden,
-met de verhandeling over de drie uytloopen van den Rhyn, door P. Cluverius, 2e druk, vermeerdert met eene inleydinge tot de Batavische Outheeden, eene Sciographie van 't Out Batavie, en eenige Landtkaarten, Jakob Love, Amsterdam, Joannes Oosterwyk, 1719, (in twee delen)-

verkocht € 170.00
kavel: 1211
[Zeeland] Walcherse Arkadia
-Waar in op een zoetvoerigen trant, onder zedige lief-kozeryen en stichtelyke bespiegelingen, oorspronck, Heerlijkheden, ambachten, vliedbergen, dijken, stroomen (...) en hedendaagse vermaaklijkheden van Walcheren (in 2 delen) door Mattheus Gargon, Leyden, Samuel Luchtmans en Zoon, 1746.-

verkocht € 160.00
kavel: 1212
[Brabant en Vlaanderen]
-Description abrege gographique et historique du Brabant Hollandois et de la Flandre Hollandoise. [G.Sellius], Paris, Claude Bauche et Laurent d'Houry, 1748-
€ 100 - € 200
kavel: 1213
[Den Bosch] Oudheden en Gestichten van de Bisschappelyke Stad en Meyerye van
-'s Hertogenbosch, Of beknopte beschryvinge der steden en dorpen onder dat bisdom (...) met de leevens gevallen der Bisschoppen en andere geleerde mannen (...) door een liefhebber der oudheit (...) [S. van de Velde], Leiden, Pieter de Does, 1749-
€ 100 - € 200
kavel: 1214
[Rademaker] Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden
-Oorspronkelijk beschreven door Mattheus Brourius van Nidek, R.G. en Isaak le Long [met kopergravures door] Abraham Rademaker [en vermeerderd door] J.H. Reising (deel 2 t/m 8 = 7 delen), Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792-1803-

verkocht € 420.00
kavel: 1215
Beschryving der stad Utrecht
-behelzende derzelver opkomst en voornaamste lotgevallen (...) door Mr. Valentyn Jan Blondeel, Utrecht, Hermanus Besseling, 1757-

verkocht € 60.00
kavel: 1216
[Cartografie] Atlas van Nederland
-en de Overzeesche Bezittingen; ontworpen en getekend door J. Kuyper, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865. Folio (48x32 cm.), compleet met 16 kaarten in kopergravure en randgekleurd, los in band (deze beschadigd) en losse lijst met inhoud (= nummer en tekst bij de kaarten); de kaarten alle gedateerd 1866. De kaarten met rafelrand en hier en daar een vlekje; in redelijke staat.-

verkocht € 130.00
kavel: 1217
[Cartography] Vollständiger Universal-Handatlas
-der neuere Erdbeschreibung über alle Theile der Erde in 102 Blattern. Dr. K. Sohr, Dr. Heinrich Berghaus, Verlag Flemming, Glogau (und) Rotterdam. Adolph Baedeker, 1850, 5e druk. Oblong folio (47x40 cm.), Slordige band, compleet met alle kaarten in staalgravure met randkleuring, de bladen met rafelrand enige kaarten los, verkocht met alle feilen.-

verkocht € 240.00
kavel: 1218
[Cartografie] Atlas De Wit
-F. de Wit, Germania Inferior, sive XVII Provinciarum Geographicae generales ut et particularea Tabulae. Nieut Kaert-boeck vande XVII Nederlandtsche Provincien begrypende mede de aengrensende landen perfecter als oyt voor desen tot Amsterdam int licht gebracht door Frederick de Wit [ca. 1690]. Atlas met 33 kaarten, alle oudtijds gekleurd en dito titelblad met een allegorische voorstelling en verso een verklaringe deses Boecks, verder een beschrijving van de kaarten, 16 pp. en de volgende 33 kaarten: 1. Nov. et acc. XVII Provinciarum Germ. Inf. Tab. 2. Belgium Foederatum em. auct. et nov. ed. 3. Tabula Comitatus Frisiae. 4. Tab. Dom. Groeningae quae et compl. max. partem Drentiae 5. Transiselania Provincia vulgo Over-Yssel 6. Ducatus Geldriae et Com. Zutphaniae Tab. 7. Com. Zutphaniae et Flum. Isulae nova del. 8. Ultrajectini Dominii Tab. 9. Com. Hollandiae Tab. 10. Nova atque em. descr. Suydt Hollandiae 11. Nov. Delftlandiae, Schielandiae et circ. ins.Tab. 12. Rhinilandiae, Amstelandiae et circ.13. Noordt Hollandt 14. Comitatus Zelandiae Tab. 15. Belgii Regii acc. Tab. 16. Com. Flandriae Tab. 17. Flandiae partes duae Prop. Imp. 18. Flandriae Teutonicae pars orient. 19. Flandriae pars occ. 20. Flandria Gallica 21. Tab. Com. Artesiae 22. Com. Hannoniae et Episc. Cambresis descr. 23. Com. Namurci Tab. 24. Duc. Lutzenburgici Tab. 25. Tab. Duc. Limburch et Com. Valckenburgh 26. Tab. Duc. Brabantiae cont. March Sacri Imp. et Dom. Mechliniense 27. Prima pars Brabantiae Lovanium 28. Sec. pars Brabantiae Bruxellae 29. Tertia pars Brabantiae March S.R.I. Antverpia 30. Quarta pars Brabantiae Sylvaducis 31. Marchionatus Sacri Imperii et Dom. Mechelini Tab. 32. Nova totius Westphalia descr. (en) 33. Carta nova acc. del passagio et strada dalli Paesi Bassi per via de Allemagna per Italia (= reiskaart van de Nederlanden naar Noord-Italie, deze gedateerd 1671) -

verkocht € 7000.00
kavel: 1219
[Leeuwenkaart] Famiani Stradae Romani(...) De Bello Belgico. Decas secunda (...).
-Rome, erven F. Corbellettus, 1648, (12),642,(90) p., met gegraveerde titel (Leo Belgicus kaart) en 9 (van 11) gegraveerde portretten, contemporain overlappend perkament (bindlinten ontbreken), 12mo.-
€ 150 - € 300
[1200 - 1209] [1210 - 1219] [1220 - 1232] [1233 - 1242] [1243 - 1252] [1253 - 1257]