U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

100-126 Amsterdam
Resultaten

veiling / 1 december 2015
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 126]
kavel: 100
"Amstelredamum".
-Geëtste en gegraveerde plattegrond, 34 x 48,5 cm., uit Braun en Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, ca. 1600, onder passepartout.-
€ 500 - € 1000
kavel: 101
[Schouwburg] Tooneel decoratief,
-voorgesteld in op steen getekende platen door F.J. Pfeiffer Jr., in leven Tooneelschilder en Decorateur van den Amsterdamschen Schouwburg; benevens zijn portret. Mitsgaders toepasselijke dichterlijke bijschriften van Mr. J. van Lennep (...) en eene levensschets, vervaardigd door G. van Ernst Koning (...). Amsterdam, C. Weddepohl, 1845, (2),10 inl. tekstp., gelithografeerd portret en 8 platen (elk voorafgegaan door letterdruk tekstblad), oorspronkelijk verguld linnen, alle sneden verguld, folio.-

verkocht € 70.00
kavel: 102
[Blijde inkomst] 'T Verheugd Amsterdam
-ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke hoogheden Willem, prinse van Oranje (...) en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van Pruissen (...) door Jan Wagenaar (...). Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768, (2),6,74 pp., met gegraveerd frontispiece [met adres van J. Smit en letterdruk uitleg] en 14 dubbelpag. platen door S. Fokke en R. Vinkeles, contemporain verguld halfleer, folio.-

verkocht € 920.00
kavel: 103
[Uitgeverij en drukkerij J.H. de Bussy]. Archief- en voorbeeldportfolio van klein drukwerk
-Album met ca. 570 pagina’s met ingeplakt ca. 3000 stuks klein drukwerk van de firma, voornamelijk vestiging Amsterdam maar ook Pretoria, 1904-1912, contemporain linnen, olifantsfolio (61,5 x 36 cm). Van binnen hier en daar kleine defectjes, rugstrip los.-

verkocht € 400.00
kavel: 104
[Boekbanden] Amsterdam in de zeventiende eeuw
-Deel 1: Voorrede / P.J. Blok. Groei en bloei der stad / D.C. Meyer Jn. Regering en historie / G.W. Kernkamp. Deel 2: Handel en nijverheid / H. Brugmans. Huiselijk en maatschappelijk leven / G.Kalff. Godsdiensig leven / H.C. Rogge. Deel 3: Kunst: De bouw- en beeldhouwkunst / A.W. Weissman. De schilderkunst / A. Bredius. De letterkunde en het tooneel / G. Kalff. Het muziekleven / D.F. Scheurleer. 's-Gravenhage, Van Stockum, 1897 -1904-
€ 200 - € 400
kavel: 105
[Le Long] Historische beschryvinge van de reformatie der stadt Amsterdam.
-Amsterdam, J. van Septeren, 1729, (8),576,(11) p., met de groot uitslaande gegraveerde plaat van de Boterkerk (51,5 x 70 cm.), gegraveerde dubbelpagina plattegrond van Amsterdam, dubbelpagina gegraveerde almanak, 50 gegraveerde illustraties op 23 platen en 17 gegraveerde illustraties in de tekst, contemporain blindgestempeld perkament, geribde rug met marokijnen titelschildje, folio.-
€ 500 - € 1000
kavel: 106
[Binnengasthuis] "Aan mejuffrouw G.B. Cort v.d. Linden. 1 juli 1886 - 1895 31 maart."
-Afscheidsalbum met (zwaar beschadigde) gekalligrafeerde titelpagina gevolgd door 10 grootformaat foto's op zware kartonnen dragers, fraai gebonden door Mensing in verguld marokijn met rugtitel en het wapen van Amsterdam tussen 5 ribben, alle sneden verguld, oblong folio.-

verkocht € 200.00
kavel: 107
[Album gezichten Amsterdam] ca. 1740
-Album, oblong (20 x 29 cm.) met 42 afbeeldingen van Amsterdam, 1 plattegrond en 41 andere kopergravures van gebouwen en grachten door: Stopendael, J. Smit, P. van Buysen e.a. Halfleer met gekartonneerde platten, div. watervlekken (buiten het prentbeeld). -

verkocht € 300.00
kavel: 108
Amsterdam en zijne belangrijkste gezigten.
-Gouda, G.B. van Goor, z.d. (1858), (41) pp., met 19 gezichten op 18 staalgegraveerde platen, oorspronkelijk blindgestempeld en goudgeletterd ("Amsterdam") linnen, oblong 4to (16,5 x 25,5 cm.).-

verkocht € 200.00
kavel: 109
Herinnering aan Amsterdam in 1883.
-Zonder adres, plaats en jaartal (Amsterdam, Funke, 1883), 16 kleurenlithografische platen en 1 dubbelpagina kleurenlithografische "plattegrond van het tentoonstellingsterrein", los als uitgegeven in het oorspronkelijke envelopje met kleurenlithografische titel en op flapje gedrukt "Uitsluitend vervaardigd voor geabonneerden van het Nieuws van den Dag", 12 x 18 cm. (oblong).-

verkocht € 90.00
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 126]