U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

100-126 Amsterdam
Resultaten

veiling / 1 december 2015
[100 - 109] [110 - 119] [120 - 126]
kavel: 110
Amsterdam. Sechzehn Ansichten mit tekst von Martin Kalff.
-Haarlem, J.F. Haeseker, 1883, touwgebonden tekstboekje met (20) p. en 16 getint lithografische platen, los als uitgegeven in oorspronkelijk chromolithografisch omslag, 19 x 13 cm. (met kl. defectjes).-

verkocht € 70.00
kavel: 111
Adresboek van de Nieuwe Stad (Buurt YY), te Amsterdam (...).
-Samengesteld door G. van Hulzen en A. Kerremens. Amsterdam, Exploitatie-Maatschappij "Multiplex", z.d. (1891), (10),3334,(4) p., met advertenties op platen op gekleurd papier meegebonden, oorspronkelijk goudgeletterd en blindgestempeld linnen. -

verkocht € 100.00
kavel: 112
Naamwyzer, waar in vertoond worden de naamen en woonplaatsen
-van haar Ed: Gr. Achtb. de Heeren Regeerders & c. der stad Amstelredam, dezes jaars 1750. Amstelredam. Petrus Schouten. 16mo., groen perkamenten omslag met wapen en jaartal in goudopdruk, samengebonden met: Het Edel Mogende Collegie der Admiraliteit te Amsterdam, Gerrit Bos. Amsterdam en: Hollands en Utrechts Hoogheemraadschap, Amsterdam. C. Bos en C. Wilt en:Naamregister van al de Predicanten, Amsterdam. Petrus Schouten enz. totaal ca. 300 pp. omslag, schutbladen met gebruikssporen, 2 katernen losrakend. Compleet en interessant. Samengevoegd met:-

verkocht € 160.00
kavel: 113
Set van 4 telefoongidsen Gemeente Amsterdam.
-Bestaande uit 2 gidsen in oorspronkelijk omslag: Gids No. 60, Juni 1926 en Gids No. 76, Juni 1934. En twee gidsen in oorspronkelijk karton met linnen rug: Gids No. 80, Juni 1936 en Gids No. 83, Dec. 1937. -

verkocht € 80.00
kavel: 114
[Adresboeken] Algemeen adresboek der stad Amsterdam voor de jaren 1910-1911.
-(...) Benevens alphabetische naamlijst der onderscheidene beroepen en bedrijven, naamwijzer van de staats-collegiën, het gemeente-bestuur, particuliere instellingen, maatschappijen, enz., alphabetische lijst der straten, grachten, pleinen, kiedistricten, enz. met opgaaf der ingezetenen. Amsterdam, Boek- en Steendrukkerij v/h. Ellerman, Harms & Co., 2160,13,(2) p., oorspronkelijk karton, dik groot 8vo (rugstrip gebruind en los (te repareren), verspreide verzamelaarsstempels). -

verkocht € 120.00
kavel: 115
Afbeeldinge van de verscheyde vergrootinge van Amsterdam met der zelver voornaamste
-gebouwen etc. Representation de plusieurs agrandissemens d'Amsterdam et de ses principaux batimens. [Amsterdam. 1665]. -

verkocht € 780.00
kavel: 116
[Gedichten] De Amstelstroom en de Ystroom
-De Amstelstroom in zes zangen door Nicolaas Simon van Winter. Amsterdam. Pieter Meyer. 1755. Samengebonden met: De Ystroom. Begreepen in vier boeken door Antonides vander Goes. Amsterdam. Nicolaas ten Hoorn. 1708. 2 delen in een band.-

verkocht € 75.00
kavel: 117
Het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam
-P.H. Witkamp. Amsterdam. Jan D. Brouwer. [1864]. Kl. 8vo., 38 pp. Compleet met 12 chromo-lithografische platen over de volle pagina en een plattegrond in 2 kleuren-litho door J. Hekking Jr. Gekartonneerd omslag met titel en reclame a.d. achterzijde.-

verkocht € 95.00
kavel: 118
Daniël Willinks Amsterdamsche Buitensingel,
-Nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over veele voornaame geschiedenissen: met afbeeldingen eeniger oude en tegenwoordige stadspoorten, Wachttoorens, Kloosters, Dorpen enz. Amsterdam. Arendt van Huyssteen. 1738. Perkament, 12mo., geill. frontispice door J. Goeree, titel met vignet, (30),304,(28) pp., met een gravure in de tekst en 12 meest uitslaande gravures alle in kopergravure, voorste schutbladen onrbreken, div. pag. met vlekjes, verder goed. Samengevoegd met:-

verkocht € 100.00
kavel: 119
Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde Slang-Brand-Spuiten,
-en Haare wyze van Brand-Blussen, Tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde. Behelzende wijders aanwijzing van 't verschil tusschen haare uitwerking, en die van d'oude Blus-gereedschappen en Spuiten; zó uit de Werktuigen zelve, als uit de blussing der Branden, welke binnen deeze stad, onder 't gebruik van beyde, zyn voorgevallen. Nevens beschrijving der Brand-ordres van de Stad Amsterdam. Door der zelver Inventeur Jan van der Heiden en Jan van der Heiden de Jonge, generaale Brandmeesters der Stad Amsterdam. Amsterdam, voor de erfgenamen van J. van der Heiden, 1735, 2de druk, (8),50,(2) p., met 7 dubbelpagina en 12 volledige pagina platen, alle oudtijds handgekleurd (incl. titelvignet en initialen), modern halfperkament, folio.-

verkocht € 1200.00
[100 - 109] [110 - 119] [120 - 126]