U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

530-549 Amsterdam
Resultaten

veiling / 6 juni 2016.
[530 - 539] [540 - 549]
kavel: 530
Atlas van de Gemeente Amsterdam (1876)
-Bevattende de grondteekening van alle gebouwen met de tegenwoordige nommering, en onderscheiding van gemeente-eigendommen, publieke en bijzondere gebouwen, woon- en pakhuizen. In 101 kaarten. Amsterdam. J.C. Loman Jr. 1876.-
€ 800 - € 1600
kavel: 531
Alle de Voornaamste Gebouwen der Wijtvermaarde Koopstad Amsterdam
-Cierlijk in 't koper afgebeelt en kortbondig beschreven ten dienste van alle de genen die begeerig zijn om de zelven te bezichtigen, Amsterdam, Hieronymus Sweerts, Jan Bouman, en Aart Oossaan. [1682].-

verkocht € 500.00
kavel: 532
Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel
-Vertonende alle deszelfs lustplaatzen, herenhuizen en dorpen; Zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot (..), l'Arcadie Hollandoise (..) door Abraham Rademaker, Amsterdam, Leonardus Schenk, 1730.-
€ 600 - € 1000
kavel: 533
Amstelredams eer ende opcomen,
-door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers. Anno 1345. [Door Leonardus Marius]. Antwerpen, H. Aertssens, 1639, "Door Boetius a Bolswert" (platen), (16),304 p., met gegraveerde titelpagina en 16 platen, contemporain perkament, klein 8vo. -
€ 200 - € 400
kavel: 534
[Watergraafsmeer] Het Verheerlykt Watergraefs- of Diemer-meer,
-By de Stadt Amsterdam, vertoont in verscheide vermakelyke gezichten van deszelfs lustplaetzen, en landhuizen, hoven, tuinen, fonteinen, vyvers, gras- en bloemperken. Gemeene en Byzondere Ry- en Wandel-wegen, Maliebaen, Herbergen en Bruggen. Alle naer 't leven getekent door Daniel Stoopendael en beschreven door Matthaeus Brouërius van Niedek, Rechtsgeleerden. Amsterdam, A. en H. de Leth, 1725, (40) p. tekst, met 1 dubbelpagina gegraveerde kaart (van 2), half-pagina plattegrond van Amsterdam, half-pagina historische kaart van het gebied en 40 (van 60) gegraveerde gezichten op 20 (van 30) platen, contemporain half geitenleer, folio.-
€ 250 - € 500
kavel: 535
[Extreem zeldzame prentreeks] "Het Stadhuys van Amsterdam,
-beneffens verscheyde van de Grooste [sic] en Nieuwste gebouwe. Nieuwelycks uytgegeven door Hendrik de Leth." (Amsterdam), H. de Leth, z.d. (ca. 1730), 20 gegraveerde platen met de titel gegraveerd in de eerste plaat, 20e-eeuws halfperkament, oblong folio.-

verkocht € 600.00
kavel: 536
[Wagenaar] Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen,
-voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven door Jan Wagenaar, historieschryver der stad. Amsterdam. Isaak Tirion. Yntema en Tieboel. [3 delen]. 1760-1765 en 1767.-
€ 800 - € 1600
kavel: 537
[Van Munster-editie, opera Amsterdam] Quanti casi in un giorno
-ossia Roberto capo d'assasini, Opera giocosa per musica in due atti dell'abbate Giulio Artusi. Da rappresentarsi nel theatro dell'Amstelstraat, in Amsterdam. Oh! Combien d'aventures dans un seul jour (...). Amsterdam, H. van Munster, 1806, 85 p., tekst in Frans en Italiaans tegenover elkaar geplaatst, contemporain gekleurd sitspapieren omslag.-
€ 80 - € 150
kavel: 538
Dag-register van al het voorgevallende m.b.t. het request der Amsteldamsche Burgery
-met de gevolgden van dien, tot op dezen tyd; waar by gevoegd is, een verhaal der gevangenen, wegens hunne detentie. Jacobus Koning, Amsterdam, J. Koning, 1795. 43 pp. In contemporain eenvoudig papieren bandje. Met signatuur J. Koning.-

verkocht € 50.00
kavel: 539
De industrieele Club + entrepôt-dok
-Hollandsche Uitgevers Maatschappij "Amsterdam, ca. 1910. xlviii, 500 pp. In linnen geb. met vergulde bandtekening. Sleets en wat smoezelig aan buitenzijde, binnen goed + Ontwerp voor de Outillage van het nieuwe entrepôt-dok en de nieuwe handelskade te Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur te Amsterdam door de Haarlemsche Machinefabriek voorheen gebr. Figee Haarlem, 1899. 63 pp. en 16 uitslaande platen. -

verkocht € 90.00
[530 - 539] [540 - 549]