U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

136- 199 Oude Boeken en kaarten
Resultaten

veiling / 2 november 2009
[136 - 145] [146 - 155] [156 - 165] [166 - 175] [176 - 185] [186 - 190]
kavel: 156
KOPP, ULRICH FRIEDRICH.
-Bilder und Schriften der Vorzeit. Mannheim, Auf Kosten des Verfassers, 1819-1821. 2 dln. 296; x, 419 p. H. leer (niet orig.) met gemarm. platten. Met (soms uitvouwbare) handgekleurde kopergravures. Nette set. (totaal 2)-

verkocht € 220.00
kavel: 157
ATLAS.
-MENDEL, P.J. Album voor de Aardrijkskunde (serie Noord-Nederland) door P.J. Mendel van het Koningrijk der Nederlanden en de overzeesche bezittingen, door H. Reding. 's Gravenhage, Langenhuysen, 1841. -
€ 400 - € 800
kavel: 158
FABELS.
-FABELKUNDE; DAMM, CHRISTIAAN TOBIAS. Inleiding in de fabelkunde der oude Grieken en Romeinen door -. Naar den vyfden druk uit het Hoogduitsch vertaald. Leyden, W.H. Gryp, 1786. VIII, 348, [24] p. Niet orig. h.leer. Platten creatief maar niet zeer professioneel versierd.-
€ 50 - € 100
kavel: 159
DE HYPERBOLE.
-WEISE, BENJAMIN GOTTHOLD. De hyperbole. Errorum in historia Philippi amyntae filii commisorum genitrice. Misnae, F.G. Goedschium, 1819. Praefatio, Pars I, II, III. [2], 58, 50, 39 p. Orig. gemarm. karton met rugschildje. Ex. met bibliotheekstempel "Bibliotheca Afrana." en pap. bibliotheeknr. op rug.-

verkocht € 80.00
kavel: 160
BOUWKUNDE.
-De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten weleer door wylen Sijmon Bosboom uit den beroemden Venetiaanschen bouwmeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht (...) alsmede met drie nieuwe voorbeelden opgehelderd door Caspar Philips en Jacobus Houthuisen (...). Amsterdam, J.B. Elwe, 1784. 110 0. Met XLVIII genumm. vol of dubbelp. platen (gravures) en 5 ongenumm. platen. pap. omsl. -

verkocht € 320.00
kavel: 161
EWALD, J.L.
-Handboek voor huwbare dochters, echtgenooten en moeders. 2 dln. 1e deel: 3e verm. dr. Haarlem, Bohn, 1816. 272 p. 2e deel: 4e verm. dr. Leijden, Herdingh, 1822. VIII, 224 p. In identiek half leer met titelschild. Beide delen ex. bibl. "Vereen. 'de drie.'" Bibl. stempel op schutblad en titelpag. (totaal 2)-

verkocht € 70.00
kavel: 162
HISTORIE DER HOSTIEN
-Historie der mirakuleuze hostien benkent ondere den naem van 't alderh. sacrament van mirakel welke sedert het jaer 1370 te Brussel wordt bewaert (...). Brussel, J. van den Bergen, 1760. 112 p. H. leer. Met 18 (ipv) 17 volp. gravures, 5 + 1 (van de 7 + 1) uitsl. gravures. Uitsl. gegr. titelp. ontbreekt. W.A.F.-
€ 70 - € 120
kavel: 163
Kindertijdschriften; Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd. Jaargang 1825. Amsterdam, A. Vink 1825.
-Colophon: gedrukt te Amsterdam, bij de wed. H.O. Brouwer en zoon, boekdrukkers. 6 afl. in een band. Met gegraveerde ill. op titelblad. Half leer uit de tijd. 12 mo. 437, (1)pp.-

verkocht € 35.00
kavel: 164
Indonesië; Buren Schele, A.D. van. Keur van gedenkwaardigheden. Amsterdan, ten Brink & de Vries 1844.
-Uit de geschiedenis van Nederlands Oost- en West-Indische bezittingen voor jonge lieden. Gelithografeerde titel met handgekleurde ill. en 2 litho's, waarvan 1 (grof) handgekleurd. H.linnen, rug met vergulde tekst. 8vo (23,5x13,5cm). (4), 199, (3)pp. -

verkocht € 120.00
kavel: 165
't Nieuw Groot Hoorns Lied-boekje, bestaande in veel Stigtige en Vermakelyke BruyloftsLiedekens
--Te Hoorn, Gedrukt by Reinier Beukelman, Met Previlegie van de Ed: Groot Mog: heeren Staten van Holland en West-Vriesland. Ca.1740. In groengeverfd perkamenten band, 311(9)pag. -

verkocht € 100.00
[136 - 145] [146 - 155] [156 - 165] [166 - 175] [176 - 185] [186 - 190]