U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Resultaten

Resultaten

veiling / 7 december 2016 / 700-725 Manuscripten
[711] [712] [713] [714] [715]
kavel: 713 verkocht € 200.00

[Den Bosch] Bernard Willem de Roy van Wichen.

"Bijvoegzel op de Memorie van defensie voor 's Bosch." Handgeschreven tekst, 10 pagina's, ondertekend "Actum 's Bosch den 23 April 1799 B.W. de Roy van Wichen", folio.
Interessante tekst van de kolonel-directeur van 's Lands Fortificatiën, een belangrijke aanvulling op een eerder memorie, betreffende de "schadelijke hoogtens om deeze stad geleegen". Dit in verband met de dreiging van aanvallen op het Fort Orthen door vijandige troepen. Bijvoorbeeld: "De hoogte van den Bult buiten de Hinthamer poort geleegen op eene distantie van 100 Roeden van de Steenweg, en maar 250 Roeden van de werken der Stad is van eene al te groote aangeleegenheid om die stilzwijgend voorbij te gaan; Deeze hoogte was mij bij het formeeren der eerste Memorie niet Geëchappeerd, dewijl ik als toen proponeerde eene Redoute op die hoogte te plaatzen, en het Dorp van Hintham als zeer schadelijk leggende te razeeren." Hij concludeert dat het helaas nodig is om "het dorp van Hintham te Sacrifieeren. Het is zeeker eene hardigheid om tot deze extremiteit te moeten komen, maar men is dikwijls verpligt kleine opofferingen te doen om groote voordeelen." Hij wijst erop dat de kundige Franse generaal Dejean de hoogte blijkbaar over het hoofd had gezien. Een tweede genoemde hoogte is die aan de andere kant van de stad: klein Deuteren. De schrijver wijst erop dat bij het laatste beleg de stad van hieruit het meest had geleden, en dat de hoogte volledig moet verdwijnen. Ook wordt de slechte staat van de veel te hoge vestingmuren genoemd, met het voorstel ze te verlagen. De totale kosten van de nodige werkzaamheden rondom de stad schat hij op een destijds gigantische 130.000 gulden, maar de stad is een sleutelvesting, het zou onverantwoord zijn "deeze stad in die zwakken staat te laten, als waarin dezelve zig thans bevind, en waar van mogelijk het welweezen van de geheele Republiek afhangt."
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS 

Bekijk favorieten