U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / 7 december 2016 / 700-725 Manuscripten
[714] [715] [716] [717] [718]
kavel: 716 verkocht € 70.00

[Peins] Archiefje van hoofdonderwijzer Arjen Bernard Mulder (geb. 1840)

bestaande uit meer dan 40 stuks officiële documenten, grotendeels gedateerd tussen 1858 en 1893 (ook enkele latere, niet gerelateerde documenten), w.o. aktes van bekwaamheid, toelatingen, benoemingen, etc., samen in eenvoudige contemporaine portfolio.
Leuk archiefje, dat A.B. Mulders carrière als onderwijzer te Peins en omstreken perfect illustreert, met enkele soortgelijke documenten van zijn vrouw Jantje Mulder en hun dochter Antje (Anna) Mulder, die beiden te Peins onderwijzeres in de nuttige handwerken waren en met 2 documenten van zijn vader B.J. (Berend) Mulder, schoolonderwijzer te Midlum, w.o. zijn schutterij-aanstelling als fourier (1824), met aantekening: "O wat eene gekheid/ Die deze papieren na mijne dood eens in handen krijgt zal om meester Mulder of vader Mulder, hartelijk lagchen, dat hij ook in dienst is geweest". Bevat de volgende documenten van A.B. Mulder: aktes van bekwaamheid als hulponderwijzer (1858), als hoofdonderwijzer (1863) en voor lager onderwijs voor vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek (1891); akte van algemeene toelating tot schoolonderwijzer (1857); benoeming tot hulponderwijzer te Achlum (1864); ontslagbrief als hulponderwijzer vanwege zijn benoeming tot hoofdonderwijzer (1866); verklaringen van goed gedrag (1865, 1875, 1881); verzoek om zijn betrekking als hoofonderwijzer te Cubaard in te ruilen voor dezelfde functie te Peins (geschreven door A.B. Mulder zelf); brief over deelname aan het examen voor Hoofd van de openbare school te Peins (1881); correspondentie over de opmerkelijke verschillen in salarissen van hoofdonderwijzers in Franekeradeel en daaruit voortvloeiende wens tor salarisverhoging (1892-1893); toestemming om waarnemend koster en organist te Oubaard (1876) en te Peins (1883) te worden en een verhoging van zijn loon als zodanig met 35 gulden (1877).
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS