U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

145-163 Nederlands-Indie
Resultaten

veiling / 1 april 2010
[145 - 154] [155 - 163]
kavel: 155
FOTO-ALBUM.
-Mijn Indische Herinneringen 1946-1949. Album met ca 350 privefoto's van een KNIL soldaat, met o.a. oorlogsgewonden, soldatenfoto's, militaire begrafenis, terugreis van de soldaten op een schip van de Rotterdamsche Lloyd en een bokswedstrijd op het schip. -

verkocht € 220.00
kavel: 156
FOTO-ALBUMS.
-Foto-albums aanleg Javaansche Spoorwegbruggen. 3 albums met ca 230 foto's m.b.t de opbouw van spoorbruggen. Gemaakt tussen 1913 en 1916 + 17 ingeplakte foto's van Zundert 1919 en Wijk aan Zee 1917.-
€ 450 - € 900
kavel: 157
HERINNERINGSALBUM.
-Herinneringsalbum 1e infanterie Brigadegroep C Divisie '7 december'. Uitgave "Ons Leger", Sijthoff's uitg. N.V., Leiden, 1949. Deel 1-4. + Wij werden geroepen, A. van Sprang, uitg. W. van Hoeve, 'S Gravenhage, 1949, geb. 244 pag. met bijlages en 1 andere.-

verkocht € 40.00
kavel: 158
IN DEN KEDATON...
-In den Kedaton te Jogjakarta. Oepatjara, Ampilan en Tooneeldansen door J. Groneman met fotogrammen van Cephas. Leiden, E.J. Brill, 1888.-

verkocht € 850.00
kavel: 159
OUD-BATAVIA.
-HAAN, F. DE. Oud Batavia. 2e herz. dr. Met 20 afb. in den tekst, twee los bijgeleverde plattegronden en een platenalbum. Bandoeng, A.C. Nix & Co., 1935. IX, 860; [geen pag.], LXII p. Linn. Compleet met de 2 los bijgeleverde plattegronden. (totaal 2)-

verkocht € 160.00
kavel: 160
OUDE TEKSTEN.
-NITICASTRA. Oud-Javaansche tekst met vertaling. Uitgegeven door R. Ng. Dr. Poerbatjaraka. Bandoeng, A.C. Nix, 1933. 79 p. pap. omsl. + Sang hyang Kamahayanikan. Oud-Javaansche tekst. Met inleiding, Vertaling en Aanteekeningen. Door J. Kats. 's Gravenhage, Nijhoff, 1910. 216 p. orig. pap. -EN: 10 andere (totaal 12)-

verkocht € 45.00
kavel: 161
TEKSTEN / LIEDEREN.
-De Wajangverhalen van Pala-Sara, Pandoe en Raden Pandji, in het Javaansch, met aanteekeningen door T. Roorda. 's Gravenhage, Nijhoff, 1869. 536 p. H. linn. + Nawaruci. Inleiding, Middel-Javaansche prozatekst, vertaling. Vergeleken met de Bimasoetji in Oud-Javaansch metrum. Door Prijohoetomo. Groningen / Den Haag / Batavia, J.B. Wolters, 1934. 237, [2] p. orig. pap. -EN: 9 andere (totaal 11)-

verkocht € 60.00
kavel: 162
RECHT.
-HAAR, B. TER. Beginselen en stelsel van het adatrecht. Groningen / Batavia, J.B. Wolters, 1939. 262 p. Linn. + CASSUTTO, Is. H. Adatrecht van Nederlandsch-Indie. Haarlem, Erven F. Bohn, 1936. 362 p. Linn. -EN: 5 andere (totaal 7)-

verkocht € 40.00
kavel: 163
TAALKUNDE.
-LOT met 22 taalstudies / woordenboeken. o.a. UHLENBECK, E.M. De tegenstelling Krama : Ngoko. Haar positie in het Javaansche Taalsysteem. Groningen / Djakarta, Wolters, 1950. 28 p. orig. pap. + KILIAAN, H.N. Javaansche spraakkunst. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1919. 368 p. orig. pap. -EN: 20 andere (totaal 22)-

verkocht € 60.00
[145 - 154] [155 - 163]