U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / Veiling 23, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie. / 280-324 Manuscripten
[320] [321] [322] [323] [324]
kavel: 322 verkocht € 170.00

[Bedum] Archiefje van het Bedumse schoolmeisje Tettje Jans Groeneveld en omgeving

grotendeels eerste kwart 19de eeuw maar ook vroeger en later, bestaande uit schoolschriften, schrijfboekjes, geboortebewijzen, een collegedictaat, brieven/ briefjes en enkele kranten.
Leuk en specifiek archiefje met de nadruk op Bedum en Tettje Jans Groeneveld, maar ook inclusief enkele stukken m.b.t. Usquert en Noordwolde. Enkele opvallende stukken: (1) Collectboeken te bekomen bij J. Bolt, boekdrukker voor de Provincie, te Groningen [manuscript:] 8. Draadgebonden aantekenboekje in oorspronkelijk omslag met omslagflap, met letterdruk adres en houtsnede wapen, 12 p. met handgeschreven versjes door Tettje, gedateerd 1814 (extreem zeldzaam kantoorboekhandels-item); (2) Schoolschrift van Tettje, 32 p. met evenzoveel keurig handgeschreven bijdragen elk ondertekend "Tettje Jans", zeer precies gedateerd van "Maandag agtermiddag Bedum den 13 van bloeimaand [1811]" tot "Vrijdag voormiddag Bedum den 28 junij 1811", in prachtig draadgebonden sitspapieren omslag, 4to formaat (in het lot nog 3 soortgelijke schriften van Tettje uit 1811-1816 en één van Alstje Steenhuis, 1824); (3) Een nieuw lied of dagbverhaal van onze reize naar Vriesland. Handgeschreven lied in 98 verzen van elk 6 regels, op 30 p., met aansluitend een meegebonden letterdruk tekstfragment van 12 p., in draadgebonden sitspapieren omslag, 4to formaat; (4) Coop Brieff voor Eeme Roelofs. Handgeschreven bifolium in folio-formaat, gedateerd "Bedum den 1 meert 1726" en ondertekend door Eeme Roelofs en zijn vrouw Trijntjen Roelofs, en door E. Eijsinge, ten bewijs at Eijsinge zijn "behuysinge staende in het Reyland in het Carspel Bedum Wijtsenborgh genaemt" aan de echtelieden heeft verkocht, voor een bedrag van 800 Carolus guldens te betalen in 2 termijnen van 400 gulden; (5) Een bestelling in briefvorm gedateerd "Usqert den 5 decembr. 1799", voor kwik, terpentijnolie, dikke terpentijn, "beste Londereine", Haarlemmerolie, gericht door Cornelis Reinders aan "Jacob Grood, coopman in Groningen, met sporen van verzegeling, 12,5 x 20,5 cm.; (6-11) Voorgedrukte, met de hand ingevulde uittreksels van de burgerlijke stand der gemeente Bedum, gedateerd 1843-1861, m.b.t. de familie Munting-Roege.
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS